Sf. Liturghie în Direct

Liturghia în direct
În direct din catedrala
„Ss. Petru și Paul”

Varianta audio:

AICI
Legătură audio alternativă:
AICI
Programul Sf. Liturghii

Luni-Sâmbătă: 6.00, 7.00 şi 18.00.

În fiecare zi, în biserica mică „Sf. Nicolae”, de la 8.00 la 20.00, este adorație euharistică.

Duminica şi Sărbători de poruncă: 6.00, 8.00, 9.00 (tineri), 10.30 (parohială), 12.00 (copii), 18.00.

În fiecare duminică, la ora 17.00, este adorație euharistică.
Calendar


Vizitatori online
Avem 17 vizitatori online
Ascultă Radio Maria!
radio online
Rugăciunea Breviarului
Contor vizitatori
Ultimele comentarii
Trafic vizitatori

Anunțurile săptămânii în curs:

Duminică - 11 octombrie

Episcopia romano-catolică de Iaşi vrea să restaureze și să consolideze catedrala veche din Iași cu fonduri europene și are nevoie de acordul dumneavoastră. La ieșirea din biserică găsiți o foaie-chestionar, pe care vă rugăm să bifați DA, adică – Sunt de acord, să vă scrieți numele clar, CNP-ul, data și semnătura. Lăsați foile completate la ieșire sau aduceți-le la parohie. Mulțumim!


CELE MAI NOI ARTICOLE:


Acţiunea Catolică - cursuri de formare

Share/Save/Bookmark

Acţiunea Catolică organizează un curs de formare pentru preşedinţii parohiali

La începutul fiecărui an asociativ Acţiunea Catolică doreşte să acorde o atenţie specială preşedinţilor parohiali şi, de aceea, propune o întâlnire care să contribuie la formarea acestora.

În perioada 9-11 octombrie 2015 se organizează la CentrulGaudium et Spes din Traian, jud Neamţ un curs de formare pentru preşedinţii parohiali ai Acţiunii Catolice. Tema întâlnirii este tema anului asociativ: "Să trăim şi să mărturisim milostivirea!" alături de motoul "Fiţi milostivi precum Tatăl vostru este milostiv" (Mc 6,36).

Mai multe detalii se găsesc pe site-ul: www.aciasi.ro

Ana Dănculesei

 

preluare: www.ercis.ro

 

Scrisoare pastorală - Familia în inima Bisericii

Share/Save/Bookmark

Sinodul episcopilor - Roma, 4-25 octombrie

Familia în inima Bisericii

Biserica, fiind o mamă iubitoare şi o maestră care a primit mesajul evangheliei ca un adevărat tezaur de credinţă pentru binele societăţii umane şi pentru binele tuturor fiilor ei, s-a îndreptat mereu cu mare grijă spre cea mai importantă structură şi operă a Creatorului, spre familie, în care iubirea divină să sălăşluiască, iar viaţa să asigure perpetuarea fiinţei umane în univers, prin omul, bărbat şi femeie, creat după chipul şi asemănarea sa.

Sfântul Părinte papa Francisc, urmând exemplul şi grija celorlalţi suverani pontifi din ultimii ani, a ţinut să acorde familiei o atenţie deosebită, convocând o adunare generală extraordinară a Sinodului episcopilor în luna octombrie a anului 2014, pentru a analiza provocările pastorale asupra familiei în contextul noii evanghelizări.

La sfârşitul dezbaterilor care au preocupat pe toţi părinţii sinodali, papa Francisc a anunţat convocarea celei de-a XIV-a Adunări Generale Ordinare a Sinodului pentru luna octombrie a acestui an.

Cunoscând această dorinţă a papei, întreaga Biserică şi tot poporul lui Dumnezeu s-au unit într-un proces de reflecţie şi aprofundare, proces alimentat mereu de intervenţiile săptămânale prezentate în minunatele cateheze la audienţele generale din zilele de miercuri, dar şi cu alte ocazii, în care Sfântul Părinte a alimentat cu noi gânduri reflecţia şi analiza îndreptată spre cea mai arzătoare problematică a zilelor noastre.

Potrivit cu mesajul Sinodului extraordinar încheiat la 18 octombrie 2014, perioada deschisă pentru analize şi rugăciuni se apropie de sfârşit, iar părinţii sinodali se îndreaptă cu gândul la marea dezbatere în favoarea celei mai importante structuri a societăţii şi a Bisericii, familia, cu o chemare şi o misiune specială în Biserică şi în lumea contemporană.

Considerată de toţi ca opera cea mai înţeleaptă din partea lui Dumnezeu încă de la începutul omenirii, preţuită ca cea mai importantă celulă a societăţii, familia a fost şi trebuie să rămână leagănul vieţii şi al iubirii, al bucuriilor, al încercărilor, dar şi al afecţiunilor profunde şi al relaţiilor adeseori rănite, constituind cu adevărat o şcoală de umanitate (cf. GS 52), atât de importantă şi necesară pentru lume.

De aici reiese motivaţia Bisericii, expertă în umanitate şi fidelă în misiunea sa şi obligaţia întregului popor creştin, de a anunţa fără încetare şi cu o convingere profundă evanghelia familieipe care am primit-o în dar, prin descoperirea iubirii lui Dumnezeu în Isus Cristos şi vestită fără întrerupere de părinţii Bisericii, de maeştrii vieţii spirituale şi ai magisteriului Bisericii (cf. Relatio Synodi, 18 octombrie 2014).

Familia are în Biserică şi pentru Biserică, precum şi pentru lume, o importanţă specială, rămânând în societatea de azi ca un subiect deosebit de evanghelizare şi ca o tribună de mărturie de credinţă în opera de apostolat şi misionară.

Grija pe care a arătat-o şi o arată sfânta Biserică, papa şi întreaga familie creştină este şi grija noastră a celor din Dieceza de Iaşi.

Cei trei ani dedicaţi grijii pastorale a familiei şi parcurgerea celor doi ani ceruţi de Sfântul Părinte sunt dovada de netăgăduit pe care o merită familia în integritatea ei: părinţii şi copiii, care nu trebuie să uite ceea ce amintea papa Francisc în una dintre catehezele sale. Nu numai persoanele în sine, bărbatul şi femeia, sau oricare altă persoană individuală poartă în sine chipul şi imaginea lui Dumnezeu, ci însăşi familia, în componenţa ei de tată, mamă şi copil, reprezintă o icoană a Sfintei Treimi - Tată, Fiu şi Duh Sfânt, căci ei cu adevărat sunt oglinda iubirii din Sfânta Treime.

Mandatul pe care l-au primit primii părinţi, Adam şi Eva, a fost clar: Dumnezeu în marea sa bunătate şi înţelepciunea sa veşnică a voit să împărtăşească lumii misterele iubirii sale, creându-l pe om, bărbat şi femeie, aşezând în el chipul şi imaginea sa. Dar Dumnezeu nu s-a oprit aici, ci a adăugat şi a oferit mai departe primei familii un mandat clar: "Creşteţi şi înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul!" (Gen 1,28), asigurând astfel în omenire perpetuarea iubirii, a vieţii şi prin aceasta imaginea şi gloria sa divină. Acelaşi lucru l-a făcut şi l-a confirmat Isus când, la împlinirea timpurilor, a coborât pe pământ într-o familie, familia din Nazaret, aducând în ea şi prin aceasta, în toate familiile armonia iubirii cereşti.

Pentru aceasta Isus a ţinut să stabilească în familie un mister adevărat al iubirii, un sacrament de mântuire, declarând cu autoritate divină: "Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă" (Mc10,9), iar apostolul Paul, doctrinarul noii alianţe, a precizat cu cuvinte mari şi grăitoare: "Bărbaţilor, iubiţi-vă soţiile aşa cum Cristos a iubit Biserica şi s-a dat pe sine pentru ea. Misterul acesta este mare: eu o spun cu privire la Cristos şi la Biserică, dar şi cu privire la voi" (Ef 5,25.32-33a).

Având un dar atât de mare, un adevărat şi profund mister, se cuvine nu numai să-l cunoaştem, să-l aprofundăm, ci să-l respectăm şi să-l iubim, căci este darul inefabil al lui Dumnezeu pentru viaţa şi armonia din lume.

Sfinţiile voastre, dragi credincioşi,

Luna octombrie reprezintă pentru familie o perioadă sfântă, un kairos, iar pentru întreaga Biserică şi societate o chemare la solidaritate cu părinţii sinodali care, împreună cu Sfântul Părinte şi cu întreaga Biserică vor să facă vizibilă şi mai bine faţa misterului familiei şi a tainei sfintei Căsătorii, pentru ca toţi cei care au primit şi s-au angajat la o asemenea vocaţie să răspundă cu mult curaj şi iubire jertfelnică la chemarea Domnului şi la binecuvântarea şi fericirea lumii.

Vă invităm ca în această lună să vă uniţi zilnic cu Sfântul Părinte papa Francisc, cu părinţii sinodali şi cu toată Biserica în a descoperi evanghelia familiei, adică vocaţia şi misiunea familiei în Biserică şi în lumea contemporană (tema Sinodului episcopilor).

Invitaţia noastră este spre toţi preoţii, persoanele consacrate, familiile creştine din ţară şi dieceza noastră, spre toţi copiii şi tinerii noştri.

Ca toţi să fim una şi să găsim în familiile noastre izvorul iubirii, al vieţii şi al bucuriei.

Cu mulţumirea şi îmbrăţişarea noastră,

Petru Gherghel, 
episcop de Iaşi

Preluare: www.ercis.ro

 

Mesajul Sfântului Părinte Francisc pentru a XXXI-a Zi Mondială a Tineretului - 2016

Share/Save/Bookmark

"Fericiţi cei milostivi, pentru că ei vor afla milostivire" (Mt 5,7)

Preaiubiţi tineri,

Am ajuns la ultima etapă a pelerinajului nostru la Cracovia, unde anul viitor, în luna iulie, vom celebra împreună a XXXI-a Zi Mondială a Tineretului. În drumul nostru lung şi angajant suntem conduşi de cuvintele lui Isus luate din "predica de pe munte". Am început acest parcurs în 2014, meditând împreună despre prima fericire: "Fericiţi cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăţia cerurilor" (Mt 5,3). Pentru 2015 tema a fost "Fericiţi cei curaţi cu inima, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu" (Mt 5,8). În anul care se află în faţa noastră vrem să ne lăsăm inspiraţi de cuvintele: "Fericiţi cei milostivi, pentru că ei vor afla milă" (Mt 5,7).

1. Jubileul Milostivirii

Cu această temă, ZMT de la Cracovia 2016 se inserează în Anul Sfânt al Milostivirii, devenind un adevărat Jubileu al Tinerilor la nivel mondial. Nu este prima dată când o adunare internaţională a tinerilor coincide cu un An jubiliar. De fapt, în timpul Anului Sfânt al Răscumpărării (1983/1984), sfântul Ioan Paul al II-lea a convocat pentru prima dată pe tinerii din toată lumea pentru Duminica Floriilor. Apoi, a fost în timpul Marelui Jubileu din 2000 când peste două milioane de tineri din circa 165 de ţări s-au reunit la Roma pentru a XV-a Zi Mondială a Tineretului. Aşa cum s-a întâmplat în aceste două cazuri precedente, sunt sigur că Jubileul Tinerilor la Cracovia va fi unul dintre momentele forte ale acestui An Sfânt!

Probabil unii dintre voi se întreabă: ce anume este acest An jubiliar celebrat în Biserică? Textul biblic din Levitic 25 ne ajută să înţelegem ce anume însemna un "jubileu" pentru poporul lui Israel: la fiecare cincizeci de ani evreii auzeau răsunând trâmbiţa (jobel) care îi convoca (jobil) să celebreze un an sfânt, ca timp de reconciliere (jobal) pentru toţi. În această perioadă trebuia să se recupereze o relaţie bună cu Dumnezeu, cu aproapele şi cu creaţia, bazată pe gratuitate. De aceea, printre alte lucruri, se promova iertarea datoriilor, un ajutor deosebit pentru cel care era căzut în mizerie, îmbunătăţirea relaţiilor dintre persoane şi eliberarea sclavilor.

Isus Cristos a venit să vestească şi să realizeze timpul peren al harului Domnului, aducând săracilor vestea cea bună, prizonierilor eliberarea, orbilor vederea şi celor asupriţi libertatea (cf.Lc 4,18-19). În El, în special în misterul său pascal, sensul cel mai profund al jubileului îşi are împlinirea deplină. Când Biserica, în numele lui Cristos, convoacă un jubileu, suntem invitaţi cu toţii să trăim un extraordinar timp de har. Biserica însăşi este chemată să ofere din belşug semne ale prezenţei şi apropierii lui Dumnezeu, să trezească în inimi capacitatea de a privi la esenţial. Îndeosebi, acest An Sfânt al Milostivirii "este timpul pentru Biserică de a regăsi sensul misiunii pe care Domnul i-a încredinţat-o în ziua de Paşti: să fie instrument al milostivirii Tatălui" (Omilie la Primele Vespere ale duminicii Divinei Îndurări, 11 aprilie 2015).

2. Milostivi ca Tatăl

Motoul acestui Jubileu extraordinar este: "Milostivi ca Tatăl" (cf. Misericordiae vultus, 13), şi cu el se intonează tema următoarei ZMT. De aceea să încercăm să înţelegem mai bine ce anume înseamnă milostivirea divină.

Vechiul Testament, pentru a vorbi despre milostivire, foloseşte diferiţi termeni, dintre care cei mai semnificativi sunt hesed şi rahamim. Primul, aplicat lui Dumnezeu, exprimă fidelitatea sa neobosită faţă de Alianţa cu poporul său, pe care El îl iubeşte şi-l iartă în veci. Al doilea,rahamim, poate fi tradus cu "măruntaie", amintind îndeosebi de sânul matern şi făcându-ne să înţelegem iubirea lui Dumnezeu faţă de poporul său ca aceea a unei mame faţă de copilul său. Aşa ne-o prezintă profetul Isaia: "Uită oare o femeie de cel pe care-l alăptează, fără ca să aibă milă de fiul sânului ei? Chiar dacă ea ar uita, eu nu te voi uita" (Is 49,15). O iubire de acest tip implică a face spaţiu pentru celălalt înlăuntrul nostru, a simţi, a pătimi şi a ne bucura cu aproapele.

În conceptul biblic de milostivire este inclusă şi concreteţea unei iubiri care este fidelă, gratuită şi ştie să ierte. În acest text din Osea avem un exemplu foarte frumos al iubirii lui Dumnezeu, asemănată cu aceea a unui tată faţă de fiul său: "Când era tânăr Israel, îl iubeam şi din Egipt l-am chemat pe fiul meu. Dar cu cât [mai mult] îl chemam, cu atât [mai mult] mergeau după ei: [...] Eu l-am învăţat pe Efraim să meargă; ei îl luau pe braţele lor si nu au cunoscut că eu i-am vindecat. Cu legături omeneşti îi trăgeam, cu corzi de iubire. Am fost pentru ei precum cei care îi ridică jugul pe umeri, deşi eu mă înclinam asupra lor ca să-i hrănesc" (Os 11,1-4). În pofida atitudinii greşite a fiului, care ar merita o pedeapsă, iubirea tatălui este fidelă şi iartă mereu un fiu căit. Aşa cum vedem, în milostivire este inclusă mereu iertarea; ea "nu este o idee abstractă, ci o realitate concretă cu care El revelează iubirea sa ca aceea a unui tată şi a unei mame care se înduioşează până în adâncul măruntaielor faţă de propriul copil. [...] Provine din interior ca un sentiment profund, natural, format din duioşie şi din compasiune, din indulgenţă şi din iertare" (Misericordiae vultus, 6).

Noul Testament ne vorbeşte despre milostivirea (eleos) divină ca sinteză a lucrării pe care Isus a venit s-o împlinească în lume în numele Tatălui (cf. Mt 9,13). Milostivirea Domnului nostru se manifestă mai ales atunci când El se apleacă asupra mizeriei umane şi demonstrează compasiunea sa faţă de cel care are nevoie de înţelegere, vindecare şi iertare. Totul în Isus vorbeşte despre milostivire. Mai mult, El însuşi este milostivirea.

În capitolul 15 al Evangheliei lui Luca putem găsi cele trei parabole ale milostivirii: cea a oii rătăcite, cea a monedei pierdute şi cea cunoscută ca parabola "fiului risipitor". În aceste trei parabole ne uimeşte bucuria lui Dumnezeu, bucuria pe care El o simte când regăseşte un păcătos şi îl iartă. Da, bucuria lui Dumnezeu este să ierte! Aici este sinteza întregii Evanghelii. "Fiecare dintre noi, fiecare dintre noi, este acea oaie rătăcită, acea monedă pierdută; fiecare dintre noi este acel fiu care a irosit propria libertate urmând idoli falşi, miraje de fericire, şi a pierdut totul. Însă Dumnezeu nu ne uită, Tatăl nu ne părăseşte niciodată. Este un tată răbdător, ne aşteaptă mereu! Respectă libertatea noastră, dar rămâne mereu fidel. Şi atunci când ne întoarcem la El, ne primeşte ca fii, în casa sa, pentru că nu încetează niciodată, nici măcar pentru un moment, să ne aştepte, cu iubire. Şi inima sa este în sărbătoare pentru orice fiu care se întoarce. Este în sărbătoare pentru că este bucurie. Dumnezeu are această bucurie, când unul dintre noi păcătos merge la El şi cere iertarea sa" (Angelus, 15 septembrie 2013).

Milostivirea lui Dumnezeu este foarte concretă şi toţi suntem chemaţi să o experimentăm personal. Când aveam şaptesprezece ani, într-o zi în care trebuia să ies cu prietenii mei, am decis să trec mai întâi prin biserică. Acolo am găsit un preot care mi-a inspirat o încredere deosebită şi am simţit dorinţa de a deschide inima mea în Spovadă. Acea întâlnire mi-a schimbat viaţa! Am descoperit că atunci când deschidem inima cu umilinţă şi transparenţă, putem contempla în mod concret milostivirea lui Dumnezeu. Am avut certitudinea că în persoana acelui preot Dumnezeu deja mă aştepta, mai înainte ca eu să fac primul pas pentru a merge în biserică. Noi îl căutăm, dar El ne anticipă mereu, ne caută din totdeauna, şi ne găseşte cel dintâi. Probabil vreunul dintre voi are o povară în inima sa şi se gândeşte: Am făcut asta, am făcut aia... Nu vă temeţi! El vă aşteaptă! El este tată: ne aşteaptă mereu! Cât de frumos este a întâlni în sacramentul Reconcilierii îmbrăţişarea milostivă a Tatălui, a descoperi confesionalul ca loc al Milostivirii, a ne lăsa atinşi de această iubire milostivă a Domnului care ne iartă mereu!

Şi tu, dragă tinere, dragă tânără, ai simţit vreodată aşezându-se asupra ta această privire de iubire infinită, care dincolo de toate păcatele, limitele, eşecurile tale, continuă să aibă încredere în tine şi să privească existenţa ta cu speranţă? Eşti conştient de valoarea pe care o ai în faţa unui Dumnezeu care din iubire ţi-a dat totul? Cum ne învaţă sfântul Paul, "Dumnezeu şi-a arătat iubirea faţă de noi [prin faptul] că, pe când eram încă păcătoşi, Cristos a murit pentru noi" (Rom5,8). Dar înţelegem cu adevărat forţa acestor cuvinte?

Ştiu cât de dragă vă este tuturor crucea de la ZMT - dar al sfântului Ioan Paul al II-lea - care încă din 1984 însoţeşte toate Întâlnirile voastre mondiale. Câte schimbări, câte convertiri adevărat au apărut în viaţa atâtor tineri din întâlnirea cu această cruce goală! Probabil v-aţi pus întrebarea: de unde vine această forţă extraordinară a crucii? Iată aşadar răspunsul: crucea este semnul cel mai elocvent al milostivirii lui Dumnezeu! Ea ne atestă că măsura iubirii lui Dumnezeu faţă de omenire este de a iubi fără măsură! În cruce putem atinge milostivirea lui Dumnezeu şi ne putem lăsa atinşi de însăşi milostivirea sa! Aici aş vrea să amintesc episodul celor doi răufăcători răstigniţi alături de Isus: unul dintre ei este îngâmfat, nu se recunoaşte păcătos, îl batjocoreşte pe Domnul. În schimb celălalt recunoaşte că a greşit, se adresează Domnului şi îi spune: "Isuse, aminteşte-ţi de mine când vei intra în împărăţia ta!". Isus îl priveşte cu milostivire infinită şi îi răspunde: "Astăzi vei fi cu mine în paradis" (cf. Lc 23,32.29-43). Cu care dintre cei doi ne identificăm? Cu acela care este îngâmfat şi nu recunoaşte propriile greşeli? Sau cu celălalt, care recunoaşte că are nevoie de milostivirea divină şi o imploră cu toată inima? În Domnul, care şi-a dat viaţa pentru noi pe cruce, vom găsi mereu iubirea necondiţionată care recunoaşte viaţa noastră ca un bine şi ne dă mereu posibilitatea de a reîncepe.

3. Bucuria extraordinară de a fi instrumente ale milostivirii lui Dumnezeu

Cuvântul lui Dumnezeu ne învaţă că "Este mai mare fericire a da decât a primi" (Fap 20,35). Tocmai pentru acest motiv, a cincea fericire îi declară fericiţi pe cei milostivi. Ştim că Domnul ne-a iubit cel dintâi. Dar vom fi cu adevărat fericiţi, numai dacă vom intra în logica divină a darului, a iubirii gratuite, dacă vom descoperi că Dumnezeu ne-a iubit infinit pentru a ne face capabili să iubim ca El, fără măsură. Cum spune sfântul Ioan: "Iubiţilor, să ne iubim unii pe alţii pentru că iubirea este de la Dumnezeu şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi-l cunoaşte pe Dumnezeu. Cine nu iubeşte nu l-a cunoscut pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu este iubire. [...] În aceasta constă iubirea: nu noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci el ne-a iubit şi l-a trimis pe Fiul său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. Iubiţilor, dacă Dumnezeu ne-a iubit astfel, şi noi trebuie să ne iubim unii pe alţii" (1In 4,7-11).

După ce v-am explicat în mod foarte rezumativ cum exercită Domnul milostivirea sa faţă de noi, aş vrea să vă sugerez cum putem fi concret instrumente tot ale acestei milostiviri faţă de aproapele nostru.

Îmi vine în minte episodul fericitului Piergiorgio Frassati. El spunea: "Isus mă vizitează în fiecare dimineaţă în Împărtăşanie, eu îi restitui vizita în modul mizerabil în care pot, vizitându-i pe săraci". Piergiorgio era un tânăr care a înţeles ce anume însemna a avea o inimă milostivă, sensibilă faţă de cei mai nevoiaşi. Lor le dădea mult mai mult decât lucruri materiale; se dădea pe sine însuşi, oferea timp, cuvinte, capacitate de ascultare. Îi slujea pe săraci cu mare discreţie, nearătându-se niciodată. Trăia realmente Evanghelia care spune: "Tu, însă, când dai de pomană, să nu ştie stânga ta ce face dreapta ta pentru ca pomana ta să fie în ascuns şi Tatăl tău, care vede în ascuns, te va răsplăti" (Mt 6,3-4). Gândiţi-vă că el cu o zi înainte de moartea sa, grav bolnav, dădea dispoziţii despre modul în care trebuiau ajutaţi prietenii săi lipsiţi. La înmormântarea sa, rudele şi prietenii au rămas uluiţi datorită prezenţei atâtor săraci necunoscuţi de ei, care au fost urmaţi şi ajutaţi de tânărul Piergiorgio.

Mie îmi place mereu să asociez fericirile evanghelice cu capitolul 25 din Matei, când Isus ne prezintă faptele de milostenie şi spune că pe baza lor vom fi judecaţi. De aceea vă invit să redescoperiţi faptele de milostenie trupească: a da de mâncare celor flămânzi, a da de băut celor însetaţi, a-i îmbrăca pe cei goi, a-i primi pe cei străini, a-i asista pe bolnavi, a-i vizita pe cei închişi, a-i îngropa pe cei morţi. Şi să nu uităm faptele de milostenie sufletească: a-i sfătui pe cei care se îndoiesc, a-i învăţa pe cei neştiutori, a-i avertiza pe păcătoşi, a-i mângâia pe cei mâhniţi, a ierta ofensele, a suporta cu răbdare persoanele deranjante, a-l ruga pe Dumnezeu pentru cei vii şi pentru cei morţi. Cum vedeţi, milostivirea nu este "cumsecădenie", nici simplu sentimentalism. Aici este verificarea autenticităţii faptului de a fi discipoli ai lui Isus, a credibilităţii noastre ca şi creştini în lumea de astăzi.

Vouă tinerilor, care sunteţi foarte concreţi, aş vrea să vă propun pentru primele şapte luni din 2016 să alegeţi o faptă de milostenie trupească şi una sufletească pe care s-o puneţi în practică în fiecare lună. Lăsaţi-vă inspiraţi de rugăciunea sfintei Faustina, umilă apostolă a Divinei Îndurări în timpurile noastre:

"Ajută-mă, o, Doamne, să fac în aşa fel încât [...]

ochii mei să fie milostivi, în aşa fel încât eu să nu nutresc niciodată suspiciuni şi să nu judec pe baza aparenţelor exterioare, ci să ştiu să percep ceea ce este frumos în sufletul aproapelui meu şi să-i fiu de ajutor [...]

auzul meu să fie milostiv, să mă aplec asupra necesităţilor aproapelui meu, urechile mele să nu fie indiferente la durerile şi la gemetele aproapelui meu [...]

limba mea să fie milostivă şi să nu vorbească niciodată nefavorabil despre aproapele, ci să aibă pentru fiecare o vorbă de întărire şi de iertare [...]

mâinile mele să fie milostive şi pline de acţiuni bune [...]

picioarele mele să fie milostive, în aşa fel încât eu să alerg în ajutorul aproapelui, învingând indolenţa mea şi oboseala mea [...]

inima mea să fie milostivă, în aşa fel încât să particip la toate suferinţele aproapelui" (Jurnal, 163).

Mesajul Divinei Îndurări constituie aşadar un program de viaţă foarte concret şi exigent pentru că implică fapte. Şi una dintre faptele de milostenie cele mai evidente, dar probabil printre cele mai greu de pus în practică, este aceea de a ierta pe cel care ne-a ofensat, care ne-a făcut rău, cei pe care-i considerăm ca duşmani. "Cât de dificil pare de atâtea ori să iertăm! Şi totuşi, iertarea este instrumentul pus în mâinile noastre fragile pentru a ajunge la seninătatea inimii. A lăsa să cadă supărarea, mânia, violenţa şi răzbunarea sunt condiţii necesare pentru a trăi fericiţi" (Misericordiae vultus, 9).

Întâlnesc atâţia tineri care spun că s-au săturat de această lume aşa de divizată, în care se ciocnesc susţinători din facţiuni diferite, există atâtea războaie şi există chiar cei care folosesc propria religie ca justificare pentru violenţă. Trebuie să-l implorăm pe Domnul să ne dăruiască harul de a fi milostivi cu acela care ne face rău. Ca Isus care pe cruce se ruga pentru cei care l-au răstignit: "Tată, iartă-i căci nu ştiu ce fac" (Lc 23,34). Singura cale pentru a învinge răul este milostivirea. Dreptatea este necesară, şi cât de mult, dar singură nu e suficientă. Dreptatea şi milostivirea trebuie să meargă împreună. Cât aş vrea ca să ne unim toţi într-o rugăciune corală, din adâncul inimilor noastre, implorând ca Domnul să aibă milă de noi şi de lumea întreagă!

4. Cracovia ne aşteaptă!

Lipsesc puţine luni până la întâlnirea noastră în Polonia. Cracovia, oraşul sfântului Ioan Paul al II-lea şi al sfintei Faustina Kowalska, ne aşteaptă cu braţele şi inima deschise. Cred că Providenţa Divină ne-a condus să celebrăm Jubileul Tinerilor chiar acolo, unde au trăit aceşti doi mari apostoli ai milostivirii din timpurile noastre. Ioan Paul al II-lea a intuit că acesta era timpul milostivirii. La începutul pontificatului său a scris enciclica Dives in misericordia. În Anul Sfânt 2000 a canonizat-o pe sora Faustina, instituind şi Sărbătoarea Divinei Îndurări, în a doua duminică a Paştelui. Şi în 2002 a inaugurat personal la Cracovia sanctuarul lui Isus Milostiv, încredinţând lumea Îndurării Divine şi dorind ca acest mesaj să ajungă la toţi locuitorii pământului şi să umple inimile de speranţă: "Trebuie aprinsă această scânteie a harului lui Dumnezeu. Trebuie transmis lumii acest foc al milostivirii. În milostivirea lui Dumnezeu lumea va găsi pacea şi omul fericirea!" (Omilia pentru dedicarea sanctuarului Îndurării Divine la Cracovia, 17 august 2002).

Preaiubiţi tineri, Isus milostiv, reprezentat în efigia venerată de poporul lui Dumnezeu în sanctuarul din Cracovia dedicat lui, vă aşteaptă. El are încredere în voi şi contează pe voi! Are atâtea lucruri importante de spus fiecăruia şi fiecăreia dintre voi... Nu vă fie frică să vă îndreptaţi spre ochii săi plini de iubire infinită faţă de voi şi lăsaţi ca să ajungă la voi privirea sa milostivă, gata să ierte orice păcat al vostru, o privire capabilă să schimbe viaţa voastră şi să vindece rănile sufletelor voastre, o privire care satură setea profundă care locuieşte în inimile voastre tinere: sete de iubire, de pace, de bucurie şi de fericire adevărată. Veniţi la El şi nu vă fie frică! Veniţi pentru a-i spune din adâncul inimilor voastre: "Isuse, mă încred în tine!". Lăsaţi-vă atinşi de milostivirea sa fără limite pentru a deveni la rândul vostru apostoli ai milostivirii prin fapte, cuvinte şi rugăciune, în lumea noastră rănită de egoism, de ură şi de atâta disperare.

Duceţi flacăra iubirii milostive a lui Cristos - despre care a vorbit sfântul Ioan Paul al II-lea - în locurile vieţii voastre zilnice şi până la marginile pământului. În această misiune, eu vă însoţesc cu urările mele şi rugăciunile mele, vă încredinţez pe toţi Fecioarei Maria, Mama Milostivirii, în această ultimă bucată a drumului de pregătire spirituală pentru apropiata ZMT de la Cracovia şi vă binecuvântez pe toţi din inimă.

Din Vatican, 15 august 2015 
Solemnitatea Ridicării la cer a Sfintei Fecioare Maria

Franciscus

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu

preluare: www.ercis.ro

 

Misionarele Carităţii la ceas de sărbătoare

Share/Save/Bookmark

 

În ziua de 5 septembrie 2015, în sărbătoarea naşterii pentru cer a fericitei Tereza de Calcutta, în prezenţa Preasfinţitului Petru Gherghel şi a unui număr important de preoţi, colaboratori, persoane consacrate, credincioşi, angajaţi şi voluntari, am aniversat 25 de ani de la prima venire a Maicii Tereza în România, mai întâi la Bucureşti, la 1 mai 1990, iar apoi la Bacău, la 28 iunie 1990.

Fondatoarea noastră a deschis astfel primele case ale Misionarelor Carităţii pentru a-i putea sluji pe cei mai săraci dintre săraci şi în ţara noastră, continuând să potolească setea de suflete a lui Isus de pe cruce, misiune realizată în 134 de ţări şi 757 de case deschise în acest scop în întreaga lume.

Misiunea noastră este foarte vastă şi vizează ajutorul concret oferit celor mai săraci dintre săraci în care îl vedem pe Isus care ne spune că orice am făcut unuia dintre aceştia mici, lui i-am făcut. Astfel, ne ocupăm de muribunzi şi bolnavi, copii abandonaţi sau cu dizabilităţi, mame fără adăpost, educarea tinerilor din familii nevoiaşe, suport pentru tineri dependenţi de droguri şi alcool, cantine sociale pentru oamenii străzii, creşe pentru copii subnutriţi, sprijin material şi spiritual pentru familii în dificultate, vizite în spitale şi penitenciare, cateheze pentru copii.

Activitatea noastră în Bacău a început în urmă cu 25 de ani când surorile au preluat din orfelinatele de stat cazurile cele mai grave de copii abandonaţi, subnutriţi, cu retard psiho-motor care trăiau în condiţii nedemne şi i-au adus într-o clădire dezafectată căreia i-au adus îmbunătăţiri, oferită spre folosinţă gratuită de către Consiliul Local Bacău. Activitatea a început cu suportul voluntarilor şi al primelor tinere care au ales să îşi dedice viaţa în slujirea Domnului. În timp, unii beneficiari au fost adoptaţi, reintegraţi în familie sau în societate ori au trecut la Domnul cu demnitatea persoanei. În decursul anilor, casa a găzduit tinere mame care aşteptau un copil, încurajând şi promovând dreptul la viaţă. Capela noastră a devenit loc de rugăciune pentru credincioşii din cartier până la construirea actualei biserici. Bolnavii au primit asistenţă medicală şi tratament de specialitate în clinici medicale din ţară şi străinătate.

În prezent, cele şase surori Misionare ale Carităţii Bacău colaborează cu 28 de angajaţi pentru îngrijirea a 32 de persoane adulte cu tulburări mentale severe şi profunde rămase în casă, care în ciuda stimulărilor primite, din cauza problemelor severe de sănătate, nu au putut înregistra progrese semnificative. De asemenea, facem vizite în familii, purtând statuia Maicii Domnului şi rugându-ne cu acestea, animăm săptămânal Liturghia în centrul de bolnavi mentali Gâşteni, vizităm bolnavii din spital invitându-i să participe la sacramente, facem cateheze şi campusuri de vară cu copiii din cartier, ducem sfânta Taină bolnavilor nedeplasabili din zona în care locuim, vizităm un număr semnificativ de familii nevoiaşe cărora le oferim suport material şi spiritual, căutând să îl facem cunoscut pe Isus în medii cât mai diferite.

Casa din Chitila, jud. Ilfov, găzduieşte persoane adulte cu întârziere mentală severă şi profundă fără aparţinători. Totodată surorile se ocupă de vizitarea bolnavilor şi bătrânilor, suport familiilor nevoiaşe, cateheza cu copii rromi.

Misiunea surorilor din cartierul Ferentari Bucureşti este a oferi suport în educarea copiilor rromi, în colaborare cu preotul ortodox prin participarea la slujba duminicală şi catehizare; vizite în spitale şi cămine de bătrâni, suport familiilor nevoiaşe.

În Sfântu Gheorghe surorile îi pregătesc pe rromi pentru toate sacramentele: Botez, sfânta Împărtăşanie, Mir, Căsătorie; de asemenea vizitează familiile, se implica în educaţia copiilor fără posibilităţi şi oferă suport persoanelor bolnave.

În Bucureşti, apostolatul surorilor acorda prioritate familiilor sărace cu mulţi copii şi oamenilor străzii pe care îi primesc în propria casă unde pot face săptămânal un duş, primesc o gustare, un cuvânt de mângâiere şi de încurajare.

În toţi aceşti ani de har am putut vedea modul minunat în care Domnul ne-a condus până aici şi am experimentat iubirea sa în formele cele mai diferite şi negândite de noi.

Rugăciunile noastre către fericita Tereza de Calcutta au făcut să descoperim că minuni există şi azi, dovada fiind persoane cunoscute nouă care au primit haruri speciale prin mijlocirea ei.

Fericită Tereza de Calcutta, Isus te-a chemat să fii lumina sa, iubindu-l şi slujindu-l din toată inima în cei mai săraci dintre săraci şi astfel să-i potoleşti setea de iubire şi de suflete. Dă-mi harul să pot să fiu şi eu ca tine, un purtător al luminii sale, al iubirii şi al păcii către ceilalţi, iradiind delicată sa milostivire către fraţii şi surorile mele care trăiesc în întuneric şi durere. Dragă Maică Tereza, tu ai promis că vei continua din ceruri misiunea de a arăta iubirea specială a lui Dumnezeu pentru cei în nevoi. Cu încredere îţi încredinţez această cerere (spune cererea ta). Amin.

"Am fost creaţi pentru lucruri mari: pentru a iubi şi a fi iubiţi!"

Misionarele Carităţii din Bacău

 

Anunțuri, duminică - 27 septembrie

Share/Save/Bookmark


 • Vineri și Sâmbătă celebrăm prima vineri și prima sâmbătă din luna octombrie și astfel se încheie cele 9 vineri I din lună începute în luna februarie.

 • Duminica viitoare la ora 1100 se celebrează Sf. Liturghie a hramului la Izvoare-Bacău, Schineni, Lărguța și Cleja.

 • Sâmbătă seara la ora 1900, după Sf. Liturghie, va avea loc o priveghere de rugăciune pentru Sinodul familiilor, care va avea loc la Roma între 4 și 21 octombrie. Toți creștinii din lume sunt invitați la această oră de adorație. Și familiile noastre au nevoie. Fiecare familie aibă cel puțin un reprezentant.
 • Au sosit revistele Lumina creștinului și Isus, prietenul copiilor.
 

Moineşti: Tabără de Vară în cadrul Proiectului ,,Clubul Social al Tinerilor Băcăuani”

Share/Save/Bookmark

Luni, 3 august 2015, Asociaţia „Unlimited Connections” Bacău a organizat (la Complexul „Parcul cu Pini” Moineşti) deschiderea Taberei de Vară din cadrul Proiectului ,,Clubul Social al Tinerilor Băcăuani" (susţinut financiar de Consiliul Judeţean Bacău).

Tabăra de Vară de la Moineşti se va desfăşura timp de 5 săptămâni, în cadrul ei urmând a fi implementate mai multe module educative extracurriculare.

Proiectul ,,Clubul Social al Tinerilor Băcăuani" continuă practic un alt proiect finanţat de Consiliul Judeţean Bacău în anul 20l4 (,,Clubul Tânărului European”), implementat de Asociaţia Romano-Catolicilor ,,Dumitru Mărtinaş” într-un număr de 4 sate romano-catolice din judeţul Bacău.

Proiectul ,,Clubul Social al Tinerilor Băcăuani” va fi implementat în 8 sate cu populaţie catolică din judeţul Bacău: Cleja, Faraoani, Arini, Vladnic, Valea Seacă, Fundu Răcăciuni, Pustiana şi Frumoasa.

Printre obiectivele proiectului ,,Clubul Social al Tinerilor Băcăuani”, care vizează un număr de 240 de copii şi tineri din cele 8 comunităţi rurale cu populaţie catolică din judeţul Bacău, se regăsesc: reducerea inegalităţilor sociale pentru copiii şi tinerii din grupuri vulnerabile (persoane sărace din mediul rural, cu părinți plecați la muncă în străinătate), prin realizarea de activităţi creative, recreative şi de socializare; realizarea unei tabere de vară în vederea incluziunii sociale a copiilor şi tinerilor din grupuri vulnerabile, prin implementarea unor activități educative extracurriculare, recreative şi de dezvoltare a creaţiei; implementarea de activităţi de tip „after school” pentru egalizarea şanselor copiilor şi tinerilor, în vederea dezvoltării abilităţilor de comunicare, relaţionare, dezbatere şi argumentare, desfăşurate atât formal, cât şi informal; organizarea unui concurs de pictură pentru dezvoltarea creativităţii,  spiritului competitiv şi  socializarea cu grupurile de egali pentru copiii şi tinerii din grupuri vulnerabile, în vederea prevenirii şi combaterii discriminării; implementarea unui număr de 11 module educative extracurriculare, creative, sportive şi de socializare: Cultură civică şi valori europene, Limba engleză, Cultură religioasă, Dezbatere şi Argumentare, Istoria Comunităţii Romano-Catolice, Istoria şi Geografia judeţului Bacău, Igienă şi Îngrijire Personală, Artă şi Creativitate, Jocuri sportive, Antidiscriminare, Tehnologie şi mediul online.

În deschiderea Taberei de Vară de la Moineşti, actorii „Teatrului din Clopotniţă” din Bacău au prezentat (în regia lui Ion Coşa) un spectacol sugestiv, intitulat „Tatăl nostru” (o piesă adaptată după „Boul şi viţeii” de Ion Băeşu), cu evidente valenţe creştine şi educative. Pornind de la porunca a patra a lui Dumnezeu: Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie ţie bine şi să trăieşti mult pe pământ, spectacolul „Tatăl nostru” a captat atenţia publicului spectator prin modul excepţional în care actorii au reuşit să pună în scenă o piesă comică, dar de esenţă dramatică, despre un tată şi familia sa. Iar copiii care au asistat la spectacol au înţeles faptul că îi cinstesc pe părinţi atunci când îi iubesc, îi ascultă şi îi ajută, asemenea lui Isus.

La deschiderea Taberei de Vară de la Moineşti au participat printre alţii: Oana Elena Radu (managerul proiectului ,,Clubul Social al Tinerilor Băcăuani”), ing. Gheorghe Bejan (consilier judeţean şi preşedintele Asociaţiei Romano-Catolicilor „Dumitru Mărtinaş”), prof. Dumitru Ficuţă (Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău), prof. Daniel Frâncu,  prof. dr. Anton Coşa, elevi şi cadre didactice din satele Pustiana şi Frumoasa.

 

 

Prof. dr. ANTON COŞA


 

Hramul parohiei noastre - Album foto

Share/Save/Bookmark

 

Anunțuri, duminică, 14 iunie

Share/Save/Bookmark

Anunţuri

Duminică, 14 iunie 2015

1. Luni, 22 iunie, la ora 9.00, va începe campusul „Vara împreună”. Copiii şi tinerii care vor să participe, se pot înscrie la parohie.

2. După sfânta Liturghie din această seară, corul de copii Pueri Cantores din Bucureşti va susţine aici un concert.

 

Procesiunea din Solemnitatea Corpus Domini

Share/Save/Bookmark

În acest an, credincioşii din parohia Bacău „Sfântul Nicolae” au trăit într-un mod deosebit solemnitatea Corpus Domini. La ora 18.00, la Sfânta Liturghie prezidată de PS Aurel Percă, cu toţii, de la mic la mare, au mulţumit lui Dumnezeu pentru marele dar al Sfintei Euharistii. Predica a fost ţinută de pr. Petru Tamaş, care cu multă convingere a relatat minunile euharistice mai recente.

La biserică, credincioşii au primit o eşarfă cu imaginea instituirii Sfintei Euharistii.

După momentul distribuirii Sfintei Împărtăşanii, pr. decan Isidor Dâscă a adus în procesiune ostensorul cu Sfânta Taină din Biserica veche „Sfântul Nicolae”, unde, de jumătate de an, zilnic, de dimineaţă până seara, se face adoraţie.

Preasfântul Sacrament a fost purtat în procesiune de către PS Aurel Percă, sub un baldachin dus de feciorii de biserică. Împreună, însoţindu-l pe Cristos prezent în taina sfintei Împărtăşanii, au fost prezenţi pr. Isidor Dâscă, preoţii de la decanat, preoţi oaspeţi şi părinţii profesori de la seminar. S-au făcut patru staţiuni, iar traseul procesiunii a inclus şi centrul oraşului.

Procesiunea a cuprins crucea procesională, icoanele, ministranţii, copiii cu coşuri de flori, preoţii, baldachinul cu Preasfânta Ostie, încadrată de tineri cu torţe în mână, seminariştii, corul şi fanfara, poporul credincios.

Bucurie şi pietate se putea vedea pe feţele tuturor participanţilor, care au adus prinosul lor de recunoştinţă faţă de Isus care a rămas cu noi.

 

Presa locală a descris acest frumos eveniment:

 

http://www.desteptarea.ro/rugaciuni-si-petale-de-flori-la-sarbatoarea-trupului-si-sangelui-domnului/

 

Filmarea Sfintei Liturghii poate fi urmărită aici:

 

https://www.youtube.com/watch?v=ynqimCNxkHM&feature=youtu.be

 

Redacţia Biserica şi viaţa

 
Revista Biserica și Viata

Parohiile Decanatului de Bacău

 • Bacău – Fer. Ieremia
 • Bacău – Inima Neprihanită a Mariei
 • Bacău – Sf. Cruce
 • Bacău – Sf. Francisc (Izvoare)
 • Bacău – Sf. Nicolae
 • Bacău-Măgura
 • Barați – "Coborârea Duhului Sfânt"
 • Bârzulești
 • Buhuși
 • Coman – "Sf. Fecioară Maria, Regină"
 • Faraoani – "Sf. Anton de Padova"
 • Lespezi – "Sf. Ana"
 • Lilieci – "Sf. Gheorghe"
 • Luizi-Călugara – "Înălțarea Sfintei Cruci"
 • Mărgineni – "Sf. Fecioară Maria, Regină"
 • Nicolae Bălcescu – "Preasfânta Inimă a lui Isus"
 • Sarata – "Sf. Mihail"
 • Schineni – "Sf. Tereza a Pruncului Isus"
 • Trebeș – "Sf. Isidor Plugarul"
 • Valea Mare – "Sf. Mihail"
 • Valea Seacă – "Nașterea Sfintei Fecioare Maria"