Solemnitatea „Cristos, Regele Universului” ocupă un loc aparte în calendarul romano-catolic pentru că încheie şi încoronează întregul an liturgic. De aceea este o zi specială care se accentuează prin celebrări liturgice solemne. Pe lângă sfintele liturghii vor fi şi momente speciale de adoraţie.

În adoraţie, în actul prin care o persoană recunoaşte şi manifestă dependenţa sa totală faţă de Dumnezeu, Creatorul a toate, omul atinge plinătatea potenţialelor sale şi îşi realizează vocaţia esenţială. „Nevoia de a adora este atât de imperios înscrisă în inima omului, încât, în cazul în care nu se poate realiza, se camuflează şi îşi schimbă obiectul. Această atitudine necesară şi firească de adoraţie se poate realiza pretutindeni, însă există locuri unde prezenţa Domnului este marcată mai mult şi unde ea se manifestă mai intens. Sub speciile euharistice există o prezenţă reală şi substanţială, unică şi inefabilă, apogeu al tuturor prezenţelor, care face din ea «locul» privilegiat al adoraţiei. Adorarea lui Dumnezeu, prezent în Euharistie, nu este altceva decât consecinţa logică a credinţei în prezenţa sa reală şi o mărturie coerentă a aceleiaşi credinţe.

Fiind datorie de iubire, adoraţia euharistică este şi remediul care-l poate vindeca pe om de diversele sale idolatrii. Oamenii adoră astăzi o mulţime de idoli ciopliţi după chipul instinctelor, al trufiei, al necurăţiei şi al bucuriilor trecătoare, dar refuză să-l adore pe Dumnezeu, de aceea se agită în zadar, negăsindu-şi în idolii lor nici pacea, nici bucuria adevărată. Numai cine ştie să îngenuncheze în faţa Domnului este capabil să exorcizeze, începând chiar din inima sa, violenţa şi imoralitatea, egoismul şi teroarea, ura şi impietatea şi atâţia alţi demoni descătuşaţi a căror prezenţă funestă este atât de evidentă în vremurile noastre, încât nici nu mai trebuie demonstrate” (Congregaţia Inimii Neprihănite, Dialoguri euharistice, 5-7).

Vă invităm să participaţi la adoraţie.

Programul: 13-14 copiii; 14-15 persoanele consacrate; 15-16 tinerii; 16-17 familiile; 17-18 toţi credincioşii.

download