ISTORICUL BISERICII „Ss. PETRU ȘI PAUL”

pppagLa scurt timp după prăbuşirea regimului comunist, au început lucrările de construire a bisericii „Ss. Apostoli Petru şi Paul”, situată în imediat avecinătate a bisericii „Sf. Nicolae”. Lucrările s-au încheiat în 2005. Proiectul a fost executat de arhitectul Mihai Maica, iar constructor a fost inginerul Constantin Avram. Spre final a avut un merit deosebit d-na Rozela Buznea Georgescu. Execuţia şi asistenţa tehnică au fost asigurate de firma S.C. Bacon SA, prin directorul general ing. Gh. Puiu, construcţia fiind supravegheată de parohul Ştefan Erdeş şi de maiştrii Ion Diac şi Vasile Bălăiţă.

Este o construcţie modernă ce domină centrul Bacăului, prin măreţia şi înălţimea sa. Este amplasată între instituţiile mai importante ale oraşului.

Biserica a fost sfinţită la 20 noiembrie 2005 de ep. Petru Gherghel. Biserica „Ss. Apostoli Petru şi Paul” este descrisă după cum urmează de col. Ioan Dogaru:

„Biserica are o formă neconvenţională de 66×44, iar înălţimea de 70 m cu o suprafaţă utilă de 1300 mp şi cu 1.050 locuri pe scaune. E în formă de amfiteatru cu parter şi două etaje, cu o cupolă imensă ce dă o strălucire deosebită interiorului bisericii, fără nici un stâlp contral de susţinere. Altarul bisericii este încadrat în semicerc de un grup statuar format din şapte sfinţi, centrală fiind statuia lui Isus Cristos care depăşeşte 2,5 m înălţime. Ele au fost realizate de doi tineri plasticieni din Iaşi. Cele trei clopoate au fost realizate cu instalaţii electronice şi au fost turnate la Padova – Italia. Pentru moment, biserca foloseşte o orgă electronică” (România liberă, din 19 iulie 2005).

Central, pe turla bisericii la circa 65 m s-a montat un imens ceas electronic, care din jumătate în jumătate de oră anunţă trecerea timpuli din viaţa noastră.

Personalităţi mai importante care au vizitat biserica şi au celebrat sf. Liturghie: card. Angelini (Roma-Italia), episcopul de Iaşi, Petru Gherghel, precum şi alţi episcopi catoli şi ortodocşi şi diferite personalităţi civile.

Sfinţirea bisericii „Sfinţii Petru şi Paul”

Consacrarea altarului şi sfinţirea bisericii “Sfinţii Petru şi Paul” din Bacău au avut loc duminică, 20 noiembrie, solemnitatea Isus Cristos, Regele Universului. Episcop consacrator a fost PS Petru Gherghel. Au fost prezenţi: PS Aurel Percă, ÎPS Ioan Robu, arhiepiscop şi mitropolit de Bucureşti, PS Anton Coşa, episcop de Chişinău, PS Ioachim Băcăoanul, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe a Romanului, 90 de preoţi şi peste 5.000 de credincioşi.

Celebrarea a început la ora 10.30 prin procesiunea de la biserica “Sfântul Nicolae” spre biserica nouă ce avea să fie sfinţită.

Pe treptele din faţa bisericii a avut loc deschiderea celebrării. PS Petru Gherghel i-a salutat pe toţi arătând că evenimentul sfinţirii bisericii din Bacău este unul dintre cele mai importante: sfinţirea bisericii “Petru şi Paul” este o încununare a muncii şi a efortului multor persoane; prin mărimea sa biserica este numită “catedrală”, aceasta şi pentru faptul că Bacăul a fost odinioară centru episcopal. “Bacăul este, fără îndoială, un punct de referinţă în istoria Bisericii din Moldova, a spus Preasfinţitul; reprezintă unul dintre cele mai vechi centre catolice ale Moldovei”.

Pr. Ştefan Erdeş a prezentat un scurt istoric al lucrărilor, scoţându-i în evidenţă pe cei care au contribuit la înălţarea bisericii. Lucrările au început în luna iunie a anului 1990, când episcopul de Iaşi a sfinţit piatra de temelie. Arhitectura noii biserici este o combinaţie între clasic şi modern, având 52 m lungime, 44 m lăţime, 77 m înălţime, cu tot cu crucea din turn.

Păstorul diecezei a sfinţit apa şi a stropit pereţii bisericii. În jurul bisericii, ţinând pânza albă, erau peste o mie de naşi cu ecusoane şi eşarfe. Aproape de momentul intrării în biserică au sosit şi oficialităţile.

Cuvântul de învăţătură a fost ţinut de ÎPS Ioan Robu, care a vorbit despre semnificaţia sărbătorii: “Biserica sărbătoreşte astăzi o zi deosebită: încheierea anului bisericesc şi sărbătoarea lui Cristos, Rege”; a explicat apoi evanghelia zilei care-l prezintă pe Cristos venind ca judecător. “Locul unde învăţăm să cunoaştem chipul lui Cristos care este stăpânul, regele vieţii noastre este biserica, este casa lui Dumnezeu… biserica este şcoala cunoaşterii tot mai depline a lui Cristos; ca să ridici o biserică îţi trebuie, în afară de bani, curaj şi statornicie până la sfârşit, până o termini… trebuie să vezi mai departe, dincolo de ziduri, chipul Bisericii invizibile care creşte în mulţimea credincioşilor”. L-a felicitat pe PS Petru Gherghel pentru noua biserică şi a povestit că îşi aminteşte cum, pe timpul când era profesor la Seminar, credincioşii din Bacău au ajutat la construcţia Seminarului, crescând ei înşişi ca Biserică. S-a adresat apoi credincioşilor: “Dacă va fi vreodată să nu ştiţi unde să vă spuneţi păsul, veniţi aici, în această biserică, în faţa altarului şi spuneţi-i lui Cristos prezent…; sfinţim această biserică astăzi ca să învăţăm să bătătorim drumul spre ea, spre Isus prezent, ca să ştim că există un loc, că există cineva care ne aşteaptă, care ne primeşte oricând”. A amintit apoi de vremurile când se umbla pentru a obţine aprobare pentru biserică la Bacău; în cele din urmă s-a obţinut casa parohială (sfinţită la 3 iulie 1989); a crescut întâi casa şi apoi biserica. “Să mulţumim lui Dumnezeu astăzi, căci iată şi biserica a crescut. Dumnezeu să o păstreze şi să vă păstreze pe voi toţi în jurul acestui loc sfinţit, astăzi şi pentru totdeauna”, a încheiat ÎPS Robu omilia.

Rugăciunea de consacrare, ungerea altarului şi a pereţilor cu sfânta crismă, incensarea altarului şi a bisericii, iluminarea altarului şi a lăcaşului de cult, împodobirea altarului au fost elementele centrale ale ritului de sfinţire a bisericii.

Corul şi fanfara au dat frumuseţe sărbătorii.

“Nu a fost uşor, a fost o luptă curajoasă. Dumnezeu care e mereu cu noi a făcut să izbăvim…, sperăm că tot cu el vom izbândi mai departe”, a spus PS Petru Gherghel la finalul Liturghiei. L-a felicitat pe pr. Ştefan Erdeş care în afară de biserica nou sfinţită a început şi a terminat şi alte construcţii de biserici: Bacău “Fer. Ieremia”, Bacău “Sfânta Cruce”, Lespezi, casa tineretului, mănăstiri… S-a citit apoi decretul de sfinţire a bisericii; păstorul diecezei a oferit crucea diecezană comemorativă pr. Ştefan Erdeş şi l-a ales consilier de onoare al episcopiei pentru probleme de construcţii bisericeşti.

În cuvântul său PS Ioachim Băcăoanul a spus: “Doresc să dau expresie bucuriei care mă animă în aceste momente, în această zi de toamnă târzie, când s-a invocat harul Duhului Sfânt peste acest lăcaş de închinare care a este un loc de întâlnire cu Dumnezeu şi o poartă a cerului”, subliniind că prezenţa Preasfinţiei sale este un semn de preţuire faţă de cele două comunităţi care-şi duc viaţa în urbea de Dumnezeu păzită a Bacăului. Dacă se construiesc biserici este un semn că ştim să ne întâlnim cu Isus Cristos şi perspectiva noastră este aceea a întâlnirii cu el. A oferit episcopului de Iaşi şi bisericii din Bacău o Sfântă Scriptură.

S-au dat apoi distincţii şi diplome de onoare pentru cei care au contribuit la ridicarea lăcaşului de cult.

“Sunt bucuros pentru acest lăcaş ridicat din cărămidă, beton şi oţel, dar mai mult mă bucur pentru bisericile pe care sper că le-am construit în sufletele oamenilor împreună cu colaboratorii”, a declarat pr. Ştefan Erdeş, cel care a coordonat lucrările bisericii “Sfinţii apostoli Petru şi Paul”.

***

Cuvântul de început al pr. Ştefan Erdeş

Preasfinţite, Petru Gherghel, episcopul nostru de Iaşi; Înalt Preasfinţite arhiepiscop şi mitropolit de Bucureşti, dr. Ioan Robu; Preasfinţite Ioachim Băcăoanul; Preasfinţite Anton Coşa, episcop de Chişinău – Republica Moldova; Preasfinţite Aurel Percă, episcop auxiliar de Iaşi, Bine aţi venit!

În duminica aceasta în care Îl sărbătorim pe Cristos, Regele Universului, ultima duminică din anul bisericesc, am dorit să ne bucurăm împreună de realizările comunităţii parohiale Bacău-Centru şi ale tuturor binefăcătorilor noştri.

“Veniţi şi vedeţi lucrările Domnului, faptele minunate, pe care le-a făcut pe pământ!” – citim în Ps. 45.

Mulţumim Domnului pentru acest mare dar. Lui trebuie să-i aducem slavă şi mărire în fiecare zi, la toate sfintele slujbe ce se vor celebra în această biserică.

Mulţumim Preasfinţitului episcop Petru Gherghel, care a fost alături de noi în toţi aceşti 15 ani cât a durat ridicarea acestui sfânt lăcaş. Arhitectura acestei biserici este o combinaţie între clasic şi modern. Are următoarele dimensiuni: lungime 52 m, lăţime 44 m, înălţime 77 m cu tot cu crucea din turn.

Parohia noastră are în îngrijire 3.796 familii cu 12.927 credincioşi. Aceasta este biserica noastră care primeşte de la un credincios până la 5.000 în bănci şi în picioare.

Şef de proiect a fost arhitect Maica Mihai. În partea finală ne-a ajutat arhitect Rozela Georgescu Burnea.

Responsabil cu rezistenţa: inginer dr. Avram Constantin, care a fost întotdeauna alături de noi cu a sa recunoscută competenţă.

Sunt bucuros pentru acest lăcaş ridicat din cărămidă, beton şi oţel, dar mai mult mă bucur pentru bisericile pe care sper că le-am construit în sufletele oamenilor împreună cu colaboratorii. Sfântul Paul în Scrisoarea către Corinteni spune: “Voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi”. În Evanghelia după sfântul Matei citim “Casa mea se va numi casă de rugăciune, spune Domnul. În ea oricine caută găseşte şi celui care bate i se deschide”.

Preasfinţite vă rugăm să sfinţiţi şi să deschideţi această biserică.

***

La sfârşitul Liturghiei

După ce am mulţumit la sfânta Liturghie bunului Dumnezeu, trebuie să evidenţiem unele personalităţi.

Începem cu episcopul nostru de Iaşi, Petru Gherghel, căruia îi mulţumim pentru tot ce a făcut pentru noi.

Mulţumim Înalt Preasfinţiei sale arhiepiscop şi mitropolit de Bucureşti, Ioan Robu pentru cuvintele minunate de la predică. Urmează să le punem în practică.

Mulţumim Preasfinţiei sale, Ioachim Băcăoanul de la Episcopia Romanului care împreună cu părintele protopop Tomozei au fost prezenţi la această mare bucurie a noastră.

Mulţumim Preasfinţitului Anton Coşa, episcop de Chişinău – Republica Moldova, care a făcut un efort deosebit să fire cu noi astăzi.

Mulţumim Preasfinţitului Aurel Percă, episcop auxiliar de Iaşi, bun sfătuitor şi prezent mereu la activităţile care s-au desfăşurat la Bacău.

Mulţumirile noastre se îndreaptă într-un mod cu totul special către toţi preoţii vicari care au activat în tot acest timp în parohia noastră.

Multe şi vii mulţumiri tuturor credincioşilor din parohia noastră pentru generozitatea şi disponibilitatea de care au dat dovadă pe parcursul lucrărilor.

Mulţumim, de asemenea, tuturor binefăcătorilor din alte parohii din ţară sau străinătate, şi tuturor celor care s-au implicat în pregătirea acestei sărbători de neuitat.

Sfinţii apostoli, Petru şi Paul sunt Patronii bisericii noastre. Îl rugăm pe Sfântul apostol Paul să ne întărească credinţa în urmarea lui Isus Cristos, iar pe sfântul Petru cu cheile să ne deschidă porţile paradisului la toţi.