“Noi vrem să fim creştini convingători cu vorba şi cu fapta, în meserie, să fim alături de familie cu dragoste şi devotament, să trăim şi să acţionăm ca cetăţeni responsabili”

COROLAR

În centrul muncii noastre se află omul ca persoană, iar prin activităţile pe care le oferim în cadrul asociaţiei noastre, dorim ca oamenii să-şi dezvolte aptitudinile, talentele şi să-şi organizeze în mod responsabil viaţa. Omul, ca fiinţă socială, este responsabil atât pentru sine, cât şi pentru ceilalţi. Acţiunea membrilor este orientată spre realizarea binelui comun.

VIZIUNE

Viziunea noastră este edificarea unei societăţi, care să aibă la bază principiile sociale ale vieţii creştine: personalitate, solidaritate, subsidiaritate. Din cele trei principii de baza rezidă binele comun si sustenabilitatea.

MISIUNE

Kolping România este o organizaţie social-catolică, a cărei misiune este de a acorda ajutor pentru auto- şi întrajutorare.

Pentru a-şi îndeplini misiunea, organizaţia se bazează pe implicarea comunităţilor locale active şi pe sensiblizarea opiniei publice cu privire la teme care au în vedere binele comun.

Scopul Kolping România este de a forma profesionişti la locul de muncă, cetăţeni destoinici în societate, creştini activi în Biserică, părinţi desăvârşiţi în viaţa de familie.

VALORILE NOASTRE

Respectarea demnităţii umane

Omul este portretul lui Dumnezeu, făcut după chipul şi asemănarea Lui. De aceea, poartă în el o valoare specială. Demnitatea omului trebuie respectată în toate fazele vieţii, de la zămislire, până la moartea naturală. Fiecare om este inzestrat cu demnitate, indiferent de statutul social, vârstă, sex, apartenenţă etnică sau religioasă.

Solidaritate

Omul ca fiinţă socială poartă o răspundere pentru ceilalţi oameni din jurul lui. Răspunderea implică solidaritatea „trăită“. Asocierea oamenilor în organizaţii şi instituţii – „reţele de solidaritate“ – are pentru noi o însemnătate deosebită. Grija si respectul pentru cei marginalizati social reprezintă o prioritate.

Promovarea binelui comun

În promovarea acestei valori sunt implicate comunităţile locale, care joacă un rol esenţial în diminuarea discrepanţelor şi promovarea echităţii sociale. În acest sens, principiile sociale ale vieţii creştine converg înspre realizarea binelui comun.

Toleranţă

Presupune respectarea opiniei contrare si este strâns legată de libertatea de acţiune si iniţiativă a unor persoane sau grupuri. Kolping Romania este o organizatie care reuneşte mai multe etnii si confesiuni. Respectarea deciziilor, a unui alt mod de gandire si acţiune, a diferenţelor din punct de vedere cultural reprezintă una din valorile de bază a organizaţiei şi constituie un avantaj în vederea soluţionării unor situaţii dificile complexe.

OBIECTIVELE

* acordarea de sprijin pentru dezvoltare

* sprijinirea activităţilor cu şi pentru copii, tineri, adulţi

* intensificarea activităţii de parteneriat între diferite structuri la nivel local, naţional şi

* european stimularea angajamentului voluntar şi de onoare

* organizarea de măsuri de calificare şi formare profesională

* sprijinirea grupurilor marginalizate social

* implusionarea asocierii şi dinamizarea comunităţilor locale

* promovarea educaţiei civice şi politice

ACTIVITĂȚI:

Implicarea membrilor Kolping în munca de asociaţie, precum şi în proiecte şi acţiuni organizate la nivel comunitar.

Organizarea de seminarii pentru familii şi tineri.

Formarea de multiplicatori pentru munca cu tinerii şi cu familiile.

Iniţierea de proiecte sociale, acţiuni de formare civică la nivel comunitar.

Realizarea de proiecte de calificare şi formare profesională.

Dezvoltarea programelor de voluntariat

Crearea de parteneriate la nivel local, naţional şi european; consolidarea parteneriatelor existente şi realizarea de acţiuni comune.

Dezvoltarea de proiecte de integrare socială şi profesională a persoanelor excluse.

Asociaţia Kolping Moldova – O istorie cu viitor

20131251agkolping01Sâmbătă, 7 decembrie 2013, la biserica „Ss. Petru şi Paul” din Bacău, a avut loc Adunarea Generală Kolping Moldova şi aniversarea a 200 de ani de la naşterea Fericitului Adolph Kolping. Au fost prezente 27 de persoane din comunităţile unde există asociaţii Kolping dar şi invitaţi.

Membrii prezenţi au fost din Familiile Kolping Bacău, Bârlad, Faraoani, Oituz şi Ploscuţeni.

Am avut onoarea să avem prezenţi şi invitaţi de onoare: Pr. Felix Roca – Oficiul pentru Pastoraţia Tineretului, Copiilor şi Asociaţiilor la nivel diecezan, Mioara Huşanu – reprezentant naţional în Organizaţia Scout, Viorel Butacu – reprezentant regional Acţiunea Catolică, pr. Cristi Hodea – preot vicar la Parohia „Sf. Nicolae” Bacău, pr. Ştefan Ciubotaru – preot vicar la Parohia „Sf. Anton de Padova” Faraoani.

După salutul membrilor şi al invitaţilor, s-a urmărit un film despre viaţa lui Adolf Kolping, după care s-au prezentat activităţile Familiilor Kolping, cât şi a Asociaţiei Kolping Moldova în 2013.

Pr. Felix a apreciat în cuvântul său munca asociaţiei Kolping în societate precizând: „Ceea ce facem este pentru binele comun”. De asemenea, pr. Felix a scos în evidenţă faptul că vremurile sunt grele pentru asociaţii, membrii fiind din ce în ce mai puţini şi din ce în ce mai multă treabă. A făcut referire la textul biblic „Secerişul e mult, dar lucrătorii sunt puţini”.

Pr. Bogdan Catană a specificat faptul că una din ţintele sale este ca Episcopia să înţeleagă exact care sunt activităţile asociaţiei şi cum decurge planul de activităţi. De asemenea, se doreşte ca Episcopia să devină un partener al asociaţiei.

S-a propus şi s-a votat cu 13 voturi „pentru” un cenzor al asociaţiei care să verifice dacă toate intrările şi ieşirile financiare au fost efectuate corect. Persoana care se va ocupa de acest lucru este Ionela-Loredana Bereczki, expert contabil.

Adunarea Generală s-a încheiat cu o sfântă Liturghie celebrată de pr. Bogdan Catană alături de pr. Cristi Hodea şi pr. Ştefan Ciubotaru.

Mai multe imagini de la acest eveniment puteţi vedea în Albumul foto:  Asociaţia Kolping Moldova – O istorie cu viitor

Asociaţia Kolping Moldova

04Asociația Kolping – Solidaritate pentru Republica Moldova

Asociaţia regională Kolping Moldova a organizat, în perioada decembrie 2015 – ianuarie 2016, acţiunea caritabilă „Moldova pentru Moldova”. Familii din comunităţile unde există asociaţii Kolping: Bacău, Bârlad, Ploscuţeni şi Oituz, au oferit cutii cu alimente neperisabile familiilor sărace din localitatea Grigorovca, Republica Moldova.
Dacă la început asociaţia şi-a propus să strângă 100 de cutii, marea surpriză a fost ca 300 de familii din aceste localităţi să pregătească şi să predea voluntarilor cutii cu alimente. Astfel, 300 de familii sărace din Republica Moldova au beneficiat de acest sprijin.
Acţiunea nu a fost lipsită de peripeţii. Prima încercare de transport din 19 decembrie 2015 nu a fost posibilă din cauza birocraţiei instituţiilor din Republica Moldova care trebuiau să ne dea avizele necesare, dar, după o lună şi după un efort susţinut, toată documentaţia a fost realizată şi transportul din 30 ianuarie 2016 a fost dus la bun sfârşit.

Programul din Republica Moldova a mai cuprins o întâlnire cu membrii Asociaţiei Kolping din Chişinău, dar şi cu Preasfinţitul Anton Coşa, episcopul Diecezei de Chişinău.

Se cuvine să mulţumim multor prieteni care au contribuit la reuşita acestei acţiuni: VRANCART S.A, Adjud, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi, pr. Felix Roca pentru ajutorul studenţilor voluntari din Iaşi, Asociaţia Kolping Chişinău care s-a ocupat cu organizarea din Republica Moldova, organizaţiei regionale Kolping Banat, dar şi altor prieteni kolpingişti care într-un fel sau altul ne-au ajutat.

Experienţa acumulată în această perioadă, realitatea pe care noi am găsit-o acolo în Republica Moldova ne încurajează ca efortul de solidaritate pentru fraţii noştri să fie susţinut şi prin altfel de iniţiative. Această acţiune caritabilă se va repeta şi în 2016, iar colectarea cutiilor va fi realizată la nivelul tuturor familiilor Kolping din România.

Corneliu Bulai

preluare: www.ercis.ro