Adunarea Generală a Acţiunii Catolice „Sfântul Iosif” a avut loc la oratoriul „Don Bosco” din Bacău, sâmbătă, 12 octombrie 2013. La această întâlnire s-au desfăşurat alegerile pentru mandatul 2013-2016.

 

Programul întâlnirii:

  • 08.30 Primirea participanţilor. Validarea delegaţiilor

  • 09.30 Rugăciunea de deschidere

  • 09.45 Prezentarea raportului de activitate pentru anii 2011-2013

  • 10.30 Prezentarea temei şi a obiectivelor noului an asociativ

  • Dezbaterea şi votarea programului de activităţi pentru anul 2013-2014

  • 11.30 Pregătirea sfintei Liturghii

  • 12.00 Sfânta Liturghie

  • 13.00 Prânzul

  • 14.00 Alegeri pentru Consiliul Diecezan

  • 16.00 Rugăciunea de încheiere a întâlnirii

A fost o întâlnire rodnică în propuneri şi sugestii pentru noua perioadă pe care o începem. S-au adus mulţumiri celor care au îndeplinit diferite atribuţii în Acţiunea Catolică în mandatul trecut şi au fost încurajaţi cei care au primit diferite slujiri în noul mandat.

A fost o zi marcată de bucuria de „a sluji Biserica pentru binele lumii”. Pr. Felix Roca, asistentul spiritual al Acţiunii Catolice, tocmai acest aspect l-a evidenţiat la predică: fericirea şi bucuria de a asculta cuvântul lui Dumnezeu şi de a-l împlini.

Acţiunea Catolică continuă cu bucurie şi curaj implicarea ei în viaţa Bisericii, slujind aproapelui şi lui Dumnezeu, prin bucuria întâlnirii cu Isus.