Joi, 28 noiembrie 2013, preoţii din Decanatul de Bacău, s-au întâlnit la Mărgineni pentru şedinţa decanală ordinară de toamnă. Temele dezbătute în cadrul şedinţei au făcut referinţă la subiectele propuse la Consiliul Prezbiteral şi Pastoral Diecezan. La acest moment au participat 49 de preoţi din parohiile şi ordinele religioase din Decanatul de Bacău.

 

Întâlnirea a început la ora 10.30 cu rugăciunea condusă de pr. decan Isidor Dâscă. A urmat o lectură din capitolul 4 din Scrisoarea sfântului Paul către Timotei, care le cerea preoţilor „să nu neglijeze darul care este în ei”. Lectura a fost aleasă şi proclamată de pr. vicedecan Gheorghe Cojocaru. După acest moment, pr. Isidor Dâscă i-a salutat pe noii parohi din decanat instalaţi în parohiile recent înfiinţate: Bacău Măgura – pr. Valerian Ţâmpu, Bârzuleşti – pr. Marius Sabău, Buhuşi – pr. Claudiu Nedelciu. A urmat prezentarea procesului verbal de la ultima şedinţă decanală din 24 aprilie 2013, de către pr. Iulian Robu.

Primul punct în ordinea de zi: Informaţii – primele trei teme de la şedinţa Consiliului prezbiteral din 17 octombrie 2013, a fost prezentat de pr. vicedecan Gheorghe Cojocaru. Următorul punct în ordinea de zi a fost Promovarea spiritului dorit şi recomandat de Sfântul Părinte papa Francisc în slujirea preoţească, prezentat de pr. Adrian Aileni, vicar parohial la Nicolae Bălcescu. Acesta a amintit cele trei aspecte ale slujirii preoţeşti care au fost cerute şi evidenţiate în repetate rânduri de către papa Francisc: autenticitatea, limbajul şi omenia.

O altă temă importantă a fost cea prezentată de pr. Lucian Adam: Precizări liturgice în celebrarea Sfintei Liturghii concelebrate. Au fost expuse cele trei forme de împărtăşire a preoţilor la Liturghiile concelebrate, conform prevederilor liturgice din Institutio Generalis Missalis Romani.

Următorul punct în ordinea de zi Atitudinea faţă de persoanele prezente în comunităţile noastre parohiale şi cu o situaţie particulară (separaţi, divorţaţi): modalităţi de a-i aborda şi trata a fost prezentat de pr. Gheorghe Cojocaru.

O altă temă importantă a fost cea discutată la Sesiunea extraordinară a Consiliului PrezbiteralAnul Durcovici, prezentată de pr. Cristi Hodea. Acesta a amintit hotărârile luate la Iaşi, în plen, responsabilităţile şi măsurile legate de organizarea evenimentului beatificări ce va avea loc la Iaşi, anul următor.

Ultimul punct din programul şedinţei, Diverse, a fost prezentat de pr. decan Isidor Dâscă. Pr. decan a reamintit preoţilor datoria de a pune la punct şi la timp registrele parohiale, inventarele şi execuţia bugetară. Tot la acest punct, pr. decan a lăudat iniţiativa actorilor Teatrului din clopotniţă din Bacău, care doresc popularizarea figurii episcopului Anton Durcovici prin piesa de teatru: „Anton Durcovici – omul cu faţa de bronz”, de Laurenţiu Budău, în regia lui Ion Coşa.

Întâlnirea s-a încheiat cu Ora medie în biserică şi cu agapa frăţească.