Joi, 3 aprilie 2014, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău în colaborare cu Decanatul Romano-Catolic Bacău şi Asociaţia Romano-Catolicilor „Dumitru Mărtinaş” a organizat conferinţa ştiinţifică: „Ouăle de Paşti la români”. Prelegerea a fost susţinută de distinsul etnolog ieşean, prof. univ. dr. Ion H. Ciubotaru, de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide“ al Academiei Române – Filiala Iaşi.

La acest eveniment cultural-ştiinţific de excepţie a participat un public numeros format din profesori, învăţători, cercetători, muzeografi, studenţi, elevi, iubitori de cultură în general. Printre cei prezenţi s-au aflat: părintele profesor Fabian Doboş de la Departamentul de Cercetare Istorică al Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi, pr. Iulian Robu, reprezentantul Decanatului Romano-Catolic de Bacău, Gheorghe Bejan, preşedintele Asociaţiei Romano-Catolicilor „Dumitru Mărtinaş”, prof. Vilică Munteanu, directorul Arhivelor Naţionale Bacău.

În deschiderea manifestării, prof.dr. Anton Coşa a evidenţiat personalitatea invitatului într-un cuvânt de întâmpinare.

Prof. univ. dr. Ion H. Ciubotaru este un model autentic în etnologia românească, un creator de şcoală şi, în acelaşi timp, o personalitate marcantă a culturii româneşti contemporane. Este cel care fundamentează, teoretic şi metodologic, proiectul: Arhiva de Folclor a Moldovei şi Bucovinei, coordonându-l totodată. Iniţiază şi coordonează seria de publicaţii: Caietele Arhivei de Folclor, demers finalizat prin apariţia a 10 volume (între anii 1979-1991). Este unul dintre autorii Dicţionarului Literaturii Române de la origini pînă la 1900 (lucrare publicată în anul 1979 şi premiată de Academia Română) şi ai Dicţionarului General al Literaturii Române (un proiect al Academiei Române, concretizat în 7 volume publicate între anii 2004-2009). După 1989 desfăşoară şi o intensă activitate didactică, predând cursuri de etnografie, etnologie, folclor, metodologie a cercetării culturii populare etc., la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ Iaşi (Facultăţile de Istorie, Litere şi Teologie). Între anii 1991-2004, ocupă şi funcţia de director al Centrului Judeţean al Creaţiei Populare Iaşi, calitate în care iniţiază colaborări cu instituţii similare din Republica Moldova, orientând activitatea acestei instituţii în direcţia promovării valorilor autentice. Iniţiază şi coordonează proiectul: Tezaurul etno-folcloric din Moldova. Este autorul unui număr important de volume, studii, articole, recenzii, cronici, note şi comentarii consacrate culturii populare tradiţionale. Menţionăm aici doar monumentala monografie: Catolicii din Moldova. Universul culturii populare, publicată în trei volume (I, 1998; II, 2002; III, 2005), distinsă în anul 2007 cu Premiul „Simion Florea Marian” al Academiei Române şi Premio Internazionale di Studi Demoetnoantropologici „Giuseppe Pitrè-Salvatore S. Marino” din Palermo. Editează o parte importantă din manuscrisele savantului Petru Caraman (de preţuirea căruia s-a bucurat), deschizând accesul cercetătorilor la o operă etnologică de interes major, dedicându-i acestuia şi o remarcabilă monografie (Petru Caraman. Destinul cărturarului, 2008). Tema conferinţei organizate la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău a constituit şi subiectul unei monografii de referinţă pe care prof. univ. dr. Ion H. Ciubotaru a publicat-o la Editura „Presa Bună” din Iaşi în anul 2012 – Ouăle de Paşti la români. Vechime, semnificaţii, implicaţii ritual-ceremoniale.

După susţinerea conferinţei, o parte din cei prezenţi în sală au intervenit adresând profesorului Ion H. Ciubotaru o serie de întrebări ori făcând unele comentarii pe marginea celor audiate.

 

Prof.dr. ANTON COŞA