1xresult

Membrii Acțiunii Catolice din Parohia „Sfântul Nicolae” Bacău, copii, tineri și adulți, au participat sâmbătă, 5 aprilie 2014, la o zi de reculegere, la Mănăstirea Carmelitană din Luncani. Tema propusă de părintele Iulian Robu, Pe crucea lui scrie Iubire, i-a călăuzit pe participanți spre o apropiere mai profundă de crucea și suferința care duce la mântuire.

Prima meditație a avut ca punct de plecare textul din Evanghelia după sfântul Ioan: „Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său unul născut, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Şi după cum Moise a înălţat şarpele în pustiu, tot aşa trebuie să fie înălţat Fiul Omului” (In 3,16).

Crucea și iubirea sunt două realități aparent contradictorii, dar care nu pot exista decât în strânsă legătură: iubirea înseamnă dăruire, iar pentru a dărui e nevoie de renunțare, de jertfă. Dumnezeu arată iubirea sa nemărginită pentru oameni prin darul său cel mai prețios: Isus, care vine pe pământ să mântuiască toți oamenii, din toate timpurile. În crucea lui Isus se reflectă toate suferințele oamenilor. Isus nu este doar un om care dă sfaturi; el își dă viața pentru ca noi să avem parte de viața veșnică.

Părintele Iulian ne-a propus patru puncte de reflecție:

De ce crucea? Pentru că Isus a transformat acest instrument de tortură în semnul iubirii, al abandonului suprem, pentru a reface legătura între cer și pământ, între Dumnezeu și om. Deoarece suntem deseori încercaţi şi uneori muşcaţi de veninul păcatului, să privim cu încredere spre Isus înălţat pe cruce. Prin el vom fi mântuiţi.

Ce vă spune Isus de pe cruce? Să nu abandonăm niciodată lupta cu răul, cu păcatul. Isus este lângă noi, cu exemplul și cu harurile de care avem nevoie pentru a ajunge la mântuire. Prin cruce, prin asumarea suferințelor, prin iubire, vom ajunge la înviere.

Care este legătura dintre crucea lui Isus și crucea mea? În cea mai grea suferință, în cea mai tristă singurătate și părăsire, Isus este pe cruce lângă fiecare om, pentru a-i da încrederea și puterea de a învinge. Priviți la El și veți fi luminați!

Priviţi la Simon din Cirene. Ce vă îndeamnă? Suntem pe drum, alături de semenii noștri. Să avem curajul să ridicăm pe cei căzuți, să fim alături de cei în suferință, să oferim sprijin celor care au nevoie de noi. Suferința face parte din viața fiecăruia. Ea va continua să existe, să domine, atât timp cât vom rămâne indiferenți, cât vom sta deoparte și nu vom duce crucea împreună cu cei de lângă noi.

Momentul central al zilei de reculegere a fost participarea la Sfânta Liturghie. La ofertoriu am dus la altar bileţele cu crucile din viața noastră și le-am încredințat Domnului, dorind ca suferința proprie să însoțească jertfa lui Isus Cristos. După Sfânta Liturghie, un tânăr a aşezat la picioarele crucii tinerilor de la Bacău Centru aceste bileţele. Prin acest semn am dorit să îi oferim lui Isus viaţa noastră, cu bucuriile şi greutăţile ei.

A doua meditație a avut ca punct de plecare poezia „Isus în celulă”, scrisă de Radu Gyr, poetul care a făcut 20 de ani de temniţă, a fost condamnat de comunişti, dar a învins. Această poezie, deşi scrisă în cătuşe, dă speranţă, vorbește despre pătimire, despre demnitate şi încredere. Prezența lui Isus transformă oricând și oriunde și cea mai dureroasă suferință: „Miroseau paiele a trandafiri”.

Întâlnind iubirea infinită a lui Dumnezeu, primim viața, cu bucurii și suferințe, cu creșteri și căderi, ducem plini de încredere crucea proprie, a celor care nu o mai pot duce, permițând să fim răstigniți pentru ca lumea să devină mai bună.

La încheierea acestei zile am parcurs Calea Sfintei Cruci. Fiecare participant a propus câte o intenție de rugăciune pentru familie și întoarcerea păcătoșilor, pentru sănătate și reușită, pace, înțelegere.

Crucea face parte din viaţa omului. Ea este izvorul binecuvântării divine, atunci când o purtăm cu demnitate, seninătate și iubire. Crucea nu se alege, dar se primeşte! Pe crucea lui Isus scrie IUBIRE!

Mărturii ale participanţilor:

Mulțumesc lui Dumnezeu, părintelui Iulian și adulților din AC pentru că ne-au invitat și pe noi, pe tineri, să luăm parte la această zi de reculegere, în care am pus cu toții suferințele noastre alături de suferințele lui Isus și am văzut că nu doar noi suferim, ci și cei din jurul nostru. Pentru a trăi într-un mod cât mai frumos viața, trebuie să privim mereu la Isus pe cruce și la exemplul său de iubire nemărginită, deoarece și-a dat viața pentru noi, pe cruce. Mulțumesc pentru aceste momente de rugăciune și nu voi uita niciodată că toți avem de dus o cruce comună” (Alex).

Am plecat spre casă ducând cu mine mesajul crucii, conștientizând că crucea este voința Tatălui, slava Fiului și efuziunea Duhului Sfânt. Mai viu ca niciodată mi s-a întipărit în suflet mesajul Papei Benedict al XVI-lea: când privesc la cruce, văd iubirea lui Dumnezeu, dincolo de răni și suferință” (Ana).

A consemnat Lia Puşcaşu