Joi, 10 aprilie 2014, preoții din Decanatul de Bacău s-au întâlnit la Nicolae Bălcescu, pentru ședința decanală ordinară de primăvară. Temele dezbătute în cadrul ședinței au făcut referință la subiectele propuse în Consiliul Prezbiteral Diecezan, întrunit cu o săptămână înainte, pe 3 aprilie, la Iași. În centru discuțiilor s-a aflat pelerinajul la Iași cu ocazia beatificării episcopului martir Anton Durcovici, pe 17 mai.

Întâlnirea a început cu o rugăciune. Pr. Decan Isidor Dâscă a salutat prezența preoților la această ședință. A urmat pr. vicedecan Gheorghe Cojocaru, care a expus ordinea de zi.

Primul punct a fost: „Promovarea cu deosebit interes a imaginii şi mesajului episcopului Anton Durcovici prin catehezele propuse”. S-a sugerat să se continue catehezele despre Anton Durcovici şi după beatificarea sa, alegându-se mai multe teme: motoul său episcopal, imitarea virtuților sale, evlavia faţă de Maica Domnului etc. Pr. Isidor Dâscă a propus parohilor să invite în comunităţile lor trupa „Teatrul din clopotniţă”, cu piesa „Omul cu faţa de bronz”.

Al doilea punct a fost: „Informații din partea Comisiei pregătitoare referitoare la participarea la eveniment a preoților, tinerilor şi credincioşilor”. Au fost enumerate comisiile implicate în pregătirea evenimentului şi atribuțiile fiecăreia. S-a insistat ca tinerii şi copiii să ocupe pe stadion locurile rezervate lor. Pr. Andrei Cocianga a precizat detaliile legate de transportul ministranților, de subvenția de la episcopie, de îmbrăcămintea şi amplasarea lor pe stadion. Parohilor li s-a cerut să insiste pentru ca credincioșii pelerini să se înscrie din timp la parohie, pentru o distribuire eficientă a biletelor, în vederea unei mai bune aranjare pe stadion, dar şi pentru organizarea transportului cu trenul special, pus la dispoziție de Episcopie, și care va porni de la Adjud, la 5.30.

Al treilea punct dezbătut a fost: „Stabilirea unei colecte speciale în vederea acoperirii anumitor cheltuieli necesare şi susținerea comunităților cu posibilități reduse”. În toate parohiile, pe data de 4 mai, în locul colectei pentru vocații, se va face o colectă specială pentru organizarea evenimentului beatificării.

Al patrulea punct, „Alte intervenții şi sugestii”, a suscitat diverse opinii legate de transportul până la Iaşi, timpul necesar înscrierilor, metode eficiente de popularizarea evenimentului în parohii etc.

A urmat Ora medie în biserică şi agapa frăţească în parohie.

Pr. Iulian Robu