Oportunitate de calificare gratuită

în meseria Îngrijitoare bătrâni la domiciliu

1.Centrul Diecezan Caritas Iași organizează în Bacău, prin proiectul Act.IS-Acționăm pentru Incluziune Socială, cursuri gratuite de calificare în meseria Îngrijitoare bătrâni la domiciliu.

Se pot înscrie doar femei, cu minim 8 clase, care se încadrează în una din următoarele categorii:

 • Persoane în căutarea unui loc de muncă

 • Familii cu peste 2 copii

 • Persoane cu dizabilități

 • Persoane de etnie romă

 • Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului

 • Familii monoparentale

 • Persoane fără calificare sau cu calificări care nu mai sunt cerute pe piața muncii

 • Femei cu vârsta peste 45 ani

Avantaje:

 • Certificat de calificare recunoscut la nivel european

 • Subvenție financiară după absolvirea cursului

 • Consiliere și orientare profesională pe timpul și după finalizarea cursurilor

Cursurile se vor desfășura în perioada iunie – august 2014.

Înscrierile se fac până la data de 23 mai 2014.

Informații suplimentare și detalii, zilnic (luni-vineri) între orele 8.30-16.30, la sediul Caritas Bacău, Calea Moldovei nr. 9

Persoană de contact: Emanuela Bacoșcă, tel.: 0729 550 030