Vineri, 30 mai 2014, Arhivele Naţionale Bacău şi Asociaţia Generală a Arhiviştilor din România – Filiala Bacău, în colaborare cu Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău şi Decanatul Romano-Catolic Bacău, au organizat cea de-a XX-a Sesiune Naţională de Comunicări ştiinţifice: „Arhivele şi Istoria”.

Manifestarea a debutat cu lucrările în plen. Au fost prezentate un număr de trei comunicări ştiinţifice: prof. univ. dr. Jipa Rotaru (Bucureşti): Documente privind Congresul de pace de la Berlin din anul 1878; prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei (Iaşi), România în Primul Război Mondial. Campaniile din anii 1917-1919; prof. univ. dr. Ioan Scurtu (Bucureşti), Pagini din istoria Arhivelor Naţionale. Demersuri pentru adoptarea Legii nr. 16/1996 – Legea Arhivelor Naţionale.

În continuare a fost lansat Anuarul Arhivelor Naţionale Bacău – „Acta Bacoviensia”, nr. IX/2014 (prezentat de dr. Ioan Lăcătuşu), iar prof. Vilică Munteanu (directorul Arhivelor Naţionale Bacău) a prezentat un medalion: Mihai Gheorghiu – 100 de ani de la naştere. De asemenea, au fost aduse în atenţia celor prezenţi şi câteva cărţi: Dumitru Zaharia, Bacău, istorie adevărată (prezentată de dr. Ioan Mitrea); Radu Bellu, Gara Bacău (prezentată de prof. Vilică Munteanu); Constantin Tofan, Evoluţia sistemului vamal moldovenesc din secolul al XIV-lea până la începutul secolului al XIX-lea (prezentată de prof. Ioan Ungureanu).

La încheierea lucrărilor în plen, prof. dr. Anton Coşa a prezentat în sinteză amplul proiect al Departamentului de Cercetare Istorică al Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi (coordonat de părintele profesor doctor Ştefan Lupu), vizând recuperarea memoriei istorice a episcopului martir Anton Durcovici (beatificat la Iaşi, pe 17 mai 2014).

După amiază au avut loc lucrările pe secţiuni, structurate tematic: Istorie băcăuană (17 comunicări), Istorie generală (20 de comunicări), Arhivistică (15 comunicări), Romano-Catolicii din Moldova (10 comunicări).

Secţiunea Romano-Catolicii din Moldova, la care au participat şi seminarişti de la Colegiul Naţional „Sfântul Iosif” Bacău, a avut loc la sediul Decanatului Romano-Catolic Bacău.

În deschidere, prof. dr. Anton Coşa a prezentat comunicarea: Un preţuitor al arhivelor. Episcopul Nicolae Iosif Camilli, insistând (printre altele) asupra unui document deosebit de important privitor la organizarea arhivelor eclesiastice din cadrul Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi la începutul secolului al XX-lea (mai precis, din anul 1905).

În continuare, conf. univ. dr. Ioan Dănilă a prezentat comunicarea: Romano-Catolicii din Moldova – elemente de antropologie culturală. Cercetări actuale la Facultatea de Litere a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. Domnia sa a venit însoţit şi de patru studente care au avut posibilitatea de a-şi prezenta, la rândul lor, rezultatele demersurilor întreprinse în satele cu populaţie romano-catolică pe care le-au cercetat.

Prof. Iulian Bucur a supus atenţiei celor prezenţi o serie de informaţii interesante, întregite de câteva imagini sugestive, adunate în comunicarea: Preot Petrus Matthias Neumann.

Părintele Iulian Robu (reprezentantul Decanatului Romano-Catolic de Bacău) a evocat imaginea Fericitului Anton Durcovici, punctând cu elocvenţă jaloanele istorice şi pastorale care au marcat viaţa episcopului martir, accentuând în acelaşi timp şi importanţa majoră a beatificării de pe 17 mai 2014 pentru comunitatea credincioşilor catolici din Dieceza de Iaşi.

Dr. Ioan Lăcătuşu a reliefat Problematica romano-catolicilor din Moldova în presa de limbă maghiară din sud-estul Transilvaniei, iar ing. Gheorghe Bejan (preşedintele Asociaţiei Romano-Catolicilor „Dumitru Mărtinaş”) a conturat stadiul implementării programului „Tânărul european” în câteva şcoli din comunităţile romano-catolice băcăuane.

În încheiere, domnul prof. Vilică Munteanu a prezentat: Categorii de documente din Arhivele Naţionale Bacău referitoare la populaţia romano-catolică din judeţul Bacău, insistând asupra importanţei acestora în cercetarea istorică.

 

Prof.dr. ANTON COŞA

ALBUM FOTO