EPISCOPIA ROMANO – CATOLICĂ IAŞI
DECANATUL ROMANO – CATOLIC
Str. Ana Ipătescu 2A; 600002 Bacău
Tel. 0234/536660; fax 0234/571583
http://www.decanatcatolicbacau.ro
Nr. 213 / 09.06.2014

COMUNICAT DE PRESĂ

Episcopul de Iaşi va conferi sfântul Mir la Bacău

Duminică, 15 iunie 2014, în cadrul Sfintei Liturghii de la ora 10.30, din Biserica Romano-Catolică „Sfinţii Petru şi Paul”, Bacău, PS Petru Gherghel, episcop de Iaşi, şi PS Aurel Percă, episcop auxiliar de Iaşi, vor conferi Sfântul Mir unui număr de peste 100 de copii şi tineri din Parohia „Sfântul Nicolae”.

Pentru evenimentul primirii sacramentului Mirului, candidaţii s-au pregătit timp îndelungat, începând cu luna februarie. Au aprofundat învăţătura Bisericii cuprinsă în catehism, au studiat şi i-au întrebat pe profesorii de religie, care s-au ocupat de pregătirea lor, şi s-au bucurat de atenţia şi îndrumarea pr. vicar Lucian Adam şi a pr. vicar Cristi Hodea.

În ultimele două săptămâni, în fiecare zi, copiii au participat zilnic la catehezele pentru sfântul Mir. Totodată, s-au străduit să pregătească celebrarea, cântările, citirea lecturilor din Sfânta Scriptură.

Sâmbătă, 14 iunie, copiii, părinţii şi naşii se vor spovedi, pentru a se dispune cum se cuvine pentru marea sărbătoare.

Liturghia solemnă a conferirii sfântului Mir va fi precedată de procesiunea din faţa bisericii „Sfântul Nicolae” către biserica „Sfinţii Petru şi Paul”. Biserica va deveni un adevărat cenacol, în care păstorii Bisericii locale, împreună cu preoţii parohiei şi preoţi oaspeţi, alături de un mare număr de credincioşi, prieteni, rude, părinţi şi naşi, îi vor însoţi pe copiii şi tinerii care aşteaptă darul Duhului Sfânt. Aceştia vor fi implicaţi într-un mod deosebit în desfăşurarea celebrării: vor intona cântările bisericeşti, vor citi lecturile şi invocaţiile rugăciunilor, vor aduce darurile la altar, îşi vor reînnoi făgăduinţele de la botez cu lumânări aprinse în mână.

Sfânta Liturghie, ca, de altfel, orice eveniment din biserica „Sfinţii Petru şi Paul”, va putea fi urmărită gratuit, on line, din orice colţ al pământului, accesând site-ul www.decanatcatolicbacau.ro şi www.ercis.ro, rubrica Servicii, Video.

***

Ce este sfântul Mir în Biserica Catolică?

Conform învăţăturii Catehismul Bisericii Catolice, împreună cu Botezul şi Euharistia, sacramentul Mirului formează ansamblul „sacramentelor iniţierii creştine” a căror unitate trebuie păstrată. Credincioşilor li se explică faptul că primirea acestui sacrament este necesară pentru desăvârşirea harului baptismal. Într-adevăr, „prin sacramentul Mirului sunt legaţi mai desăvârşit de Biserică, sunt întăriţi cu o putere specială a Duhului Sfânt şi prin aceasta au obligaţia mai strictă de a răspândi şi de a apăra, prin cuvânt şi faptă, credinţa, ca adevăraţi martori ai lui Cristos”.

Roadele sfântului Mir:

– ne înrădăcinează mai adânc în filiaţia divină, prin care spunem „Abba, Tată” (Rom 8, 15);

– ne uneşte mai strâns cu Cristos;

– sporeşte în noi darurile Duhului Sfânt;

– ne leagă mai desăvârşit de Biserică;

– ne dăruieşte o putere specială a Duhului Sfânt, pentru a răspândi şi a apăra credinţa prin cuvânt şi faptă, ca adevăraţi martori ai lui Cristos, pentru a mărturisi cu curaj numele lui Cristos şi pentru a nu ne ruşina niciodată de crucea lui.

Celebrarea Mirului

În ritul roman, liturgia sacramentului începe cu reînnoirea făgăduinţelor de la Botez şi cu profesiunea de credinţă a celor ce vor primi Mirul. Apare astfel evident faptul ca Mirul este continuarea Botezului. Când un adult primeşte Botezul, i se conferă imediat şi Mirul şi participă la Euharistie.

Episcopul întinde mâinile asupra grupului celor ce vor primi Mirul, gest care, încă din vremea apostolilor, semnifică darul Duhului Sfânt. Episcopul este cel care invocă revărsarea Duhului: „Dumnezeule atotputernic, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care din apă şi din Duh Sfânt i-ai renăscut pe aceşti fii ai tăi, eliberându-i de sub jugul păcatului, Doamne, Tu însuţi trimite asupra lor pe Duhul Sfânt, Mângâietorul. Dăruieşte-le lor Duhul înţelepciunii şi al înţelegerii, Duhul sfatului şi al tăriei, Duhul ştiinţei şi al pietăţii, şi umple-i de Duhul temerii de Dumnezeu. Prin Cristos, Domnul nostru”.

Urmează ritul esenţial al sacramentului. În ritul latin, „sacramentul Mirului este conferit prin ungerea cu sfânta crismă pe frunte, făcută cu impunerea mâinii şi însoţită de cuvintele: „Primeşte pecetea darului Duhului Sfânt”.

Biroul de presă
Pr. Iulian Robu

Persoane de contact: pr. Isidor Dâscă (tel. 0744/508483)
pr. Iulian Robu (tel. 0756/777136, e-mail: decanat_bacaucentru@yahoo.com)