Duminică, 15 iunie 2014, în cadrul Sfintei Liturghii de la ora 10.30, din Biserica Romano-Catolică „Sfinţii Petru şi Paul”, Bacău, PS Petru Gherghel, episcop de Iaşi, şi PS Aurel Percă, episcop auxiliar de Iaşi, au conferit sfântul Mir unui număr de 107 copii şi tineri din Parohia „Sfântul Nicolae”.

Pentru conștientizarea și aprofundarea învățăturii creștine, pentru înțelegerea cât mai deplină a rolului Duhului Sfânt în viața și mântuirea fiecăruia, candidații la sf. Mir au participat cu regularitate la programul de pregătire desfășurat în perioada februarie-iunie 2014.

În ținută de sărbătoare, având flori în mâini, l-au întâmpinat cu pâine și sare pe marele preot, episcopul Petru Gherghel, însoțit de episcopul auxiliar Aurel Percă și de numeroși preoți.

Cu sufletul purificat în baia Sf. Spovezi, cu ochii senini și chipurile luminoase, candidații au pornit în procesiune, invocând în cântec pe Duhul Sfânt.

În biserica împodobită în mod special pentru această sărbătoare, fiecare și-a ocupat locul în bancă. La celebrarea Sfintei Liturghii candidații au susținut cântarile și au proclamat lecturile. După proclamarea evangheliei, episcopul auxiliar Aurel Percă a ținut omilia, purtând un dialog cu copiii despre Sfânta Treime, Sfântul Duh și Sfântul Mir. Sfinția sa a precizat că Duhul Sfânt este ca o mamă: dăruieşte tot ce are, dar se dăruiește și pe sine.

Momentul conferirii Sfântului Mir a început cu reînnoirea făgăduințelor de la botez. Cu lumânările aprinse în mână, candidații au reafirmat lepădarea de Satana și credința în Dumnezeu și în Biserică.

A urmat impunerea mâinilor, prin care celebranții au invocat pe Duhul Sfânt asupra tuturor candidaților. În continuare, fiecare candidat, însoțit de naș, s-a prezentat în fața episcopului pentru a primi ungerea cu sf. Mir. Putem spune cu toată credința că Duhul Sfânt a venit în sufletul fiecărui candidat cu prezența sa și cu toate darurile sale. Ca și în cenacol, și în biserică, „toți s-au umplut de Duhul Sfânt”.

La rugăciunea credincioșilor, cei plini de Duhul Sfânt au cerut lumină, statornicie, maturitate și tărie în trăirea și mărturisirea credinței. La oferirea darurilor, au prezentat la altar pâine, vin și alte simboluri, printre care o colivie cu șapte porumbei , simbol al darurilor Duhului Sfânt. În continuare copiii și tinerii miruiți au participa cu evlavie la momentele Sf. Liturghii și l-au primit pe Cristos în Sf, Împărtăşanie.

Doi copii au mulțumit Presfințitului Petru Gherghel, părintelui decan Isidor Dâscă și tuturor celor care i-au sprijinit pentru acest mare eveniment.

Prof. Tereza Herciu