La sediul Decanatului Romano-Catolic de Bacău, în Aula „Sf. Tereza a Pruncului Isus” a avut loc marţi, 17 iunie 2014, şedinţa ordinară a Oficiului Pentru Pastoraţia Şcolară şi Predarea Religiei în Şcoli, pentru ultima oară în acest an şcolar. Sesiunea prezidată de Pr. prof. univ. dr. Iosif Bisoc, OFMConv., inspector şcolar diecezan, a întrunit inspectorii zonali, experţii şcolari şi responsabilul cu învăţământul religios preşcolar din Dieceza de Iaşi.

După momentul de rugăciune, pr. Iosif Bisoc a transmis binecuvântarea Preasfinţitului Petru Gherghel, episcop de Iaşi, şi a Preasfinţitului Aurel Percă, episcop auxiliar de Iaşi, şi mulţumiri pentru întreaga activitate didactică, pedagogică, curriculară şi extracurriculară, desfăşurată în anul şcolar 2013-2014.

În continuare, sesiunea de vară a oficiului a parcurs punctele propuse în ordinea de zi, în conformitate cu planificarea activităţii:

Ordinea de zi:

– citirea procesului-verbal anterior;

– analiza olimpiadelor naţională şi interjudeţene;

– analiza concursul şcolare: de eseuri „Episcop martir Anton Durcovici” şi de desene „Să trecem pragul speranţei” a cărei tematică a fost „Fericit este poporul al cărui Dumnezeu este Domnul”;

– analiza activităţii anuale a zonelor şi a grădiniţelor;

– exerciţii spirituale pentru profesori;

– stabilirea calendarului activităţilor Oficiului pentru Pastoraţia Şcolară şi Predarea Religiei în Şcoli pentru anul şcolar 2014-2015.

– diverse.

Pr. Iosif Bisoc a subliniat colaborarea şi sprijinul pe care Episcopia de Iaşi, prin Preasfinţitul Aurel Percă, l-a arătat în derularea proiectelor şi acţiunilor propuse.

Fiecare inspector zonal a făcut o trecere în revistă a activităţilor desfăşurate în anul şcolar 2013-2014, accentuându-se implicarea activă a profesorilor în diversele activităţi şcolare şi extraşcolare.

Doamna Carmen Nedelcu, expert OPSPRS pentru învăţământul preşcolar, a făcut o sinteză a activităţii din grădiniţele catolice din anul şcolar 2013-2014.

Printre realizările anului şcolar au fost menţionate acele activităţi care au continuat proiectele începute, dar şi cele care s-au desfăşurat în premieră:

– întâlnirile anuale, semestriale/zonale cu profesorii şi educatorii;

– concursurile şcolare: Olimpiada de religie V-XII cu cele două etape: judeţeană dar şi naţională (VII-XII) / diecezană(V-VI);

– pelerinaj la Cacica pentru elevii claselor a XII-a;

-colaborări cu inspectorii de religie catolică din celelalte dieceze şi cu inspectorii celorlalte confesiuni;

– site-ul oficiului pentru pastoraţia şcolară şi predarea religiei în şcoli;

– diversele proiecte educative realizate la nivel de zonă cu implicare activ-participativă din partea profesorilor, elevilor, comunităţii locale.

Pr. Iosif Bisoc a apreciat efortul şi implicarea cu devotament, dăruire, disponibilitate în activităţile desfăşurate pentru un cât mai bun demers al procesului instructiv-educativ religios, concretizate în diferite proiecte culturale, caritative, de voluntariat, sociale, cu impact local, judeţean, naţional sau internaţional.

Pr. Lucian Adam, Inspector Zonal

și

Prof. Loredana Cojan, Expert Școlar Zonal