Joi, 19 iunie 2014, Biserica Romano-Catolică a sărbătorit Trupul şi Sângele Domnului. O mare bucurie şi pentru comunitatea din Bacău, care a marcat evenimentul cu o solemnă procesiune pe străzile oraşului. Prezenţa PS Petru Gherghel, păstorul diecezei noastre, a sporit bucuria credincioşilor.

Biserica „SS. Petru şi Paul” a fost îmbrăcată în haine de sărbătoare. Întreaga comunitate a venit să dea mărturie de credinţă în Isus prezent în sfânta Euharistie. Bucurie a fost pe chipurile tuturor creştinilor, mari şi mici, care au venit din timp să ocupe un loc cât mai aproape de Cristos Euharisticul, să-l poată privi, să-i poată adresa cereri, mulţumiri, să-şi încredinţeze propria viaţă.

Bucuria a fost exprimată şi de către copiii de la Prima Sfântă Împărtăşanie, care în grabă mergeau spre altar să fie alături de Isus. Din spate, ochii părinţilor i-au urmărit până au ajuns la altar, apoi privirea acestora s-a îndreptat către Mântuitorul, încredinţându-şi fiii şi fiicele astfel celui mai bun ocrotitor, prieten, spre a le oferi binecuvântarea, ploaia de haruri. Tinerii care l-au primit pe Duhul Sfânt cu darurile sale în sacramentul Mirului, cu câteva zile înainte, i-au urmat pe cei mici cu multă emoţie.

„Eu sunt pâinea vieţii” a fost moto-ul sărbătorii, mesaj scris la altar, ce actualiza în mod continuu pe parcursul sfintei Liturghii adevărul de credinţă care este mărturisit zi de zi, dar în mod special în sărbătoarea Trupului şi Sângele Domnului, că Isus este hrana sufletului nostru.

Sfânta Liturghie de la ora 18.00, din catedrala „Ss. Petru şi Paul”, a fost prezidată de PS Petru Gherghel, episcop de Iaşi. La începutul sfintei Liturghii preasfinţitul Petru Gherghel a încurajat credincioşii în practicarea mărturiei de credină că Isus este prezent cu Trupul şi Sângele său în Sfânta Euharistie. De asemenea, i-a felicitat că au venit în număr atât de mare pentru a-şi arăta dragostea faţă de Isus prezent în sfânta Taină. Preasfinţitul le-a amintit participanţior că episcopul nostru drag, martir, Fericitul Anton Durcovici a avut o devoţiune specială către sfânta Euharistie, petrecând nopţi în adoraţie, adunându-i pe preoţi în jurul sfântului Sacrament, încurajând poporul să cinstească Trupul şi Sângele Domnului.

Cuvântul de învăţătură transmis de părintele Isidor Dâscă, decan şi paroh de Bacău, a accentuat misterul sfintei Euharistii, a iubirii care izvorăşte din Sfânta Euharistie, şi cum trebuie trăit acest mister.

Sfânta Liturghie a continuat cu mărturia de credinţă dată întregului oraş, urmând Sfântul Sacramet purtat de preasfinţitul Petru Gherghel, însoţit de pr. decan Isidor Dâscă, preoţi, ministranţi, copiii de la sfânta Împărtăşanie şi sfântul Mir, care au presărat calea cu petale de flori; fanfara care a adăugat o notă în plus solemnitaţii, un număr mare de credincioşi de toate vârstele.

Întreaga procesiune a fost impresionată. Numărul mare de credincioşi; participanţii la precesiune, şi nu au fost puţini, urmându-l pe Isus în cântece de laudă, rugăciuni; copilul care înainta în mulţime cu evlavie ţinându-şi de mână părinţii, tatăl şi mama; bunicii, bunicele care înaintau ţinând între degele muncite rozariul, oamenii întâlniţi care se opreau din drumul lor cu respect şi făceau semnul Sfintei Cruci; credincioşii de pe la geamuri care priveau mulţimea participantă la procesiune şi nu se dădeau plecaţi; persoanele care, în maşini, aşteptau în tăcere şi făcând semnul Sfintei Cruci, trecerea mulţimii; pruncii din braţele părinţilor, care priveau spre cer în linişte şi fără plânsete, au fost mărturii de trăire a credinţei în Isus prezent în Sfânta Taină.

Binecuvântarea finală a fost o revărsare de mii de haruri asupra tuturor participanţilor pe ale căror chipuri se vedea o mare bucurie de fi acolo prezent, alături de Isus.

Redacţia Biserica şi viaţa