Hramul Bisericii Romano-Catolice „Ss. Petru şi Paul” din Bacău s-a celebrat duminică, 29 iunie 2014. Liturghia solemnă de hram a început la ora 11.00, cu procesiunea din biserica veche „Sf. Nicolae”. Celebrant principal a fost pr. Augustin Benchea. Au concelebrat 20 de preoţi din parohiile vecine şi originari din Bacău. Au participat câteva mii de credincioşi, bucuroşi să îi cinstească pe cei mari patroni ai bisericii şi ai urbei băcăuane.

 

La predică, pr. Valerian Ţîmpu i-a asemănat pe patronii bisericii cu două maluri de nestrămutat datorită cărora apa vie a credinţei a ajuns la noi. De aceea, pe drept cuvânt au fost numiţi şi „coloane ale Bisericii”.

La mulţumirile de final, pr. decan Isidor Dâscă l-a amintit şi pe pr. răposat Ştefan Erdeş, cel care muncit îndelung la construirea noii biserici.

Biserica „Ss. Petru şi Paul” din Bacău a fost construită în anii de după căderea regimului comunist şi a fost sfinţită la 20 noiembrie 2005. În interiorul bisericii, în prezbiter, în stânga şi dreapta tabernacolului, se află statuile celor doi patroni.

Hramul acestei biserici a fost un prilej de mare bucurie pentru toţi cei prezenţi şi un moment de întărire în credinţa pe care ne-au transmis-o cei doi mari apostoli. Frumuseţea acestei sărbători i-a îndemnat pe toţi să fie bucuroşi şi mândri că aparţin Bisericii lui Cristos, întemeiată pe temelia apostolilor.


Redacţia Biserica şi viaţa