În capitolul al doilea al Cărţii Genezei citim cum „Domnul Dumnezeu a făcut o femeie din coasta pe care o luase din om şi a adus-o la om. Şi omul a zis: «Aceasta, în sfârşit, este os din oasele mele şi carne din carnea mea. Aceasta se va numi femeie, pentru că din bărbat a fost luată». De aceea, îi va lăsa bărbatul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa şi vor fi un singur trup” (Gen 2, 22-23).

 

Găsim în aceste cuvinte originea, nu doar a familiei, în general, ci a oricărei persoane, în special. În acea primă întâlnire, prototip al oricărei întâlniri dintre un bărbat şi o femeie, primii oameni se descoperă unul pe celălalt ca dar; femeia îi este oferită bărbatului, iar bărbatul i se oferă femeii. Acel „în sfârşit!” este expresia tensiunii interioare a primului om spre comuniune, conform imaginii trinitare pe care o avea înscrisă în propria fiinţă.

În darul primit, primul om se descoperă pe sine ca fiind bărbat, ceea ce nu ar fi realizat niciodată dacă dinainte nu i s-ar fi pus o femeie. Iar de aici începe „aventura” familiei şi a vieţii de pe pământ…

Între timp, până la nunta din Cana Galileii, „aventura” familiei gândite de Dumnezeu îşi pierduse din entuziasm. „Nu mai au vin!” (In 2,3). Este vorba de o afirmaţie care iese din gura unei „femei”, rânduită de Dumnezeu încă de la începutul veacurilor să fie Mama Fiului său. Eva, „mama tuturor celor vii” (Gen 3,20) se dovedeşte a fi „femeia limitelor”, a oricărei limite umane, inclusiv a păcatului, a neatenţiei faţă de „strictul necesar”, în consecinţă are nevoie de o „speranţă”, de un strigăt curajos spre Cel care putea să refacă „rezerva” atât de necesară.

Întâmplător sau nu, prima minune a lui Isus este făcută în favoarea a doi miri, aflaţi abia la începutul vieţii lor de familie, simbol al primei intervenţii din partea Creatorului asupra primilor oameni, aflaţi la rândul lor la începutul vieţii în general şi a vieţii de familie în special. Aceasta înseamnă că Dumnezeu a vrut familia, a creat-o, a propus-o ca model, iar în Cristos şi prin Cristos, o susţine şi o propune mai departe ca fiind unicul model valid prin care el îşi continuă în lume creaţia, fiind în acelaşi timp şi semn al iubirii sale divine.

Întâlnirea primilor doi oameni, a bărbatului şi a femeii, oglindită în întâlnirea dintre Cristos şi Biserica sa, devine model al întâlnirii dintre toţi bărbaţii şi femeile care de-a lungul istoriei au înţeles că vocaţia lor este chemarea la viaţa de familie, concretizată în acceptarea reciprocă ca dar.

Având ca temă: „Familia, dar şi speranţă”, după marea bucurie a beatificării episcopului nostru martir Anton Durcovici, la Bacău, în Parohia „Sfântul Nicolae” (Centru), în ziua de 23 august 2014, cu ocazia celei de-a doua Întâlniri Diecezane a Familiilor, Episcopia Romano-Catolică de Iaşi prin Oficiul pentru Pastoraţia Familiei şi a Laicilor vă aşteaptă ca împreună să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru darul familiei, speranţa omenirii şi a Bisericii.

Vă invităm pe toţi, preoţi şi credincioşi deopotrivă, să sensibilizaţi familiile asupra importanţei evenimentului şi să le propuneţi să participe în mod efectiv, părinţi şi copii, tineri şi vârstnici.

Pentru o mai bună cunoaştere a programului Întâlnirii şi pe lângă prezenţa pe care contăm, ataşăm în continuare „desfăşurătorul” zilei,

Vă aşteptăm cu drag!

Pr. Felician Tiba

*

A doua Întâlnire Diecezană a Familiilor
Bacău – 23 august 2014

Program:

 • Ora 9.00: Primirea grupurilor

 • Ora 9.30: Conferinţa: „Familia, dar şi speranţă” – PS Cornel Damian

 • Ora 10.30: Pregătire pentru sfânta Liturghie

 • Ora 11.00: Sfânta Liturghie

 • Ora 12.30: Prânzul din pacheţele

 • Ora 13.30: Ateliere de discuţii:

  • Familia, o realitate naturală – pr. Călin Sechelea

  • Căsătoria şi fecunditatea – Asociaţia „Familia şi Viaţa”

  • Teologia trupului – o familie din Cluj

  • Familia şi munca – pr. Felician Tiba

  • Familia, suferinţa şi iertarea – Eugenia Damatar

  • Familia, leagănul vocaţiei – o familie cu mai mulţi preoţi

 • Ora 14.30: Mărturii şi concluziile atelierelor

 • Ora 16.00: Încheierea Întâlnirii Diecezane a Familiilor

sursa: www.ercis.ro