Întâlnirea decanală, sesiunea de toamnă

 

 

 

Luni, 17 noiembrie 2014, la ora 10.30, preoţii din Decanatul de Bacău s-au întrunit la sediul decanal pentru şedinţa de toamnă. Temele dezbătute au făcut referinţă la subiectele propuse în cadrul Consiliului prezbiteral care a avut loc miercuri, 12 noiembrie, la Iaşi.

Pr. decan Isidor Dâscă a deschis întâlnirea cu o rugăciune, apoi i-a rugat pe preoţii care sunt noi în decanat să se prezinte pentru a fi cunoscuţi mai bine de confraţii lor.

Primul punct, „Încheierea anului dedicat memoriei episcopului martir Fericitul Anton Durcovici şi celebrarea primei sale sărbători la data de 10 decembrie 2014”, a fost prezentat de pr. vicedecan Gheorghe Cojocaru. Sfinţia sa a enumerat iniţiativele ce s-au luat în acest an în vederea popularizării figurii şi exemplului fericitului martir Anton Durcovici şi a adus mai multe sugestii legate de celebrarea sărbătorii de 10 decembrie: o novenă în cinstea Fericitului Anton Durcovici unită cu novena la Neprihănita Zămislire, o Sfântă Liturghie solemnă cu Gloria şi Credo, pomenirea fericitului la Rugăciunea a III-a euharistică, expunerea relicvei sale etc.

Al doilea punct a fost „Pregătirea noului An pastoral dedicat vieţii consacrate”, prezentat de pr. salezian Venceslau Grosu. S-a amintit că Anul vieţii consacrate nu este adresat doar persoanelor consacrate, ci întregii Biserici, de aceea trebuie marcat prin celebrări solemne, mărturii ale persoanelor consacrate, o implicare mai vizibilă a lor în viaţa comunităţilor. Pr. franciscan Daniel-Cătălin Romila a sugerat o mai bună promovare mediatică a vieţii consacrate. Pr. Dumitru Farcaş a sugerat o intensificare a pastoraţiei vocaţionale şi aducerea în prim plan a activităţilor specifice diferitelor congregaţii şi institute călugăreşti.

Al treilea punct dezbătut a fost: „Evocarea Sinodului diecezan la 10 ani de la încheiere”. A prezentat pr. Iosif Dămătăr. Acesta a prezentat succesiunea evenimentelor ce au constituit sinodul diecezan şi a scos în relief rolul acestuia în viaţa Bisericii locale. Prezentarea a deschis discuţii despre aplicarea şi redescoperirea normelor sinodului în parohiile diecezei.

La al patrulea punct, „Informare cu privire la desfăşurarea Sinodului Extraordinar despre Familie şi chemarea pentru a aplica chemarea sinodului cu privire la familie”, pr. Iulian Robu a reliefat liniile majore ale învăţăturii Sinodului episcopilor ce a pregătit marea Adunare ordinară din octombrie 2015. S-a subliniat că sinodul nu a schimbat doctrina tradiţională despre indisolubilitatea şi unitatea căsătoriei.

La rubrica „Diverse” s-a discutat despre: a. analiza situaţiei cimitirelor comunităţilor catolice în lumina normelor canonice şi a legilor noi cu privire la acest sector; b. precizări cu privire la termenul de încetare a activităţilor pastorale pentru limită de vârstă şi cazuri speciale; c. analiza taxelor stolare; d. ora de rugăciune lunară

În ordinea de zi a urmat adoraţia şi Ora medie în biserica veche „Sf. Nicolae” şi prânzul, la decanat.

Pr. Iulian Robu