Sâmbătă, 6 decembrie, la ora 11.00, s-a celebrat hramul Bisericii „Sf. Nicolae” din Bacău. Credincioşii au participat în număr mare la sărbătoarea sfântului episcop iubit şi cinstit atât de Biserica Catolică cât şi de cea Ortodoxă.

Celebrant principal a fost pr. Daniel-Nicu Butacu, fiu al comunităţii noastre. Au concelebrat peste 50 de preoţi, iar predica a fost ţinută de pr. Răzvan Mătăşel. Sfinţia sa a scos în evidenţă că în acest an dedicat vieţii consacrate trebuie să susţinem şi să încurajăm vocaţiile la această stare de viaţă cu care Cristos a îmbogăţit Biserica sa.

Cântările corului dirijat de pr. Ciprian Antălucă au însufleţit poporul la a-şi deschide inima în faţa lui Dumnezeu care ne vorbeşte la Sfânta Liturghie şi a-i răspunde cu glas cucernic şi voios.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, pr. decan Isidor Dâscă le-a mulţumit tuturor participanţilor şi celor care au contribuit la bunul mers al celebrării.
Scurt istoric al Bisericii „Sf. Nicolae”

Conform documentelor istorice, în ţinutul Moldovei, după Episcopia de Milcov (1227-1241), Episcopia de Siret (1371-1434) şi Episcopia de Baia (1418-1523), între anii 1607 şi 1818, oraşul Bacău a fost sediul Episcopiei Romano-Catolice de Bacău. La 17 septembrie 1607, papa Paul al V-lea l-a numit pe Ieronim Arsengo episcop de Bacău (1607-1610), numirea acestuia fiind echivalentă cu data de naştere a Episcopiei de Bacău. Numărul total al episcopilor de Bacău a fost 19.

Vechea catedrală din Bacău se afla pe locul unde se găseşte azi Strada Bucovinei, nr. 21. La 23 septembrie 1676, râul Bistriţa a distrus biserica, mănăstirea şi reşedinţa episcopală. După surparea catedralei, centrul de cult al catolicilor s-a mutat la această biserică, „Sfântul Nicolae”, atestată la sfârşitul sec. al XVI-lea, cu cimitir în jurul ei.

Actuala biserică „Sfântul Nicolae” a fost consacrată la 6 decembrie 1846. Sfinţirea a fost celebrată de episcopul Paul Sardi.

Ultima renovare exterioară a bisericii s fost realizată de către pr. decan Isidor Dâscă în perioada 2012-2014. În aceşti ultimi ani s-a schimbat acoperişul bisericii şi al turnului, a fost consolidată temelia, s-a pus pavaj, s-au renovat exteriorul şi interiorul bisericii, s-au restaurat picturile interioare.

Începând cu data de 2 noiembrie 2014, biserica este loc de adoraţie semiperpetuă, zilnic în intervalul 8.00-20.00, şi vineri, toată noaptea.

Redacţia „Biserica şi viaţa”