Centrul Diecezan Caritas Iași organizează în BACĂU prin proiectul Act.IS-Acționăm pentru Incluziune Socială!, cursuri gratuite de calificare în meseria Infirmieră.

Se pot înscrie persoane, cu minim 10 clase, care se încadrează în una din următoarele categorii:

 • Persoane în căutarea unui loc de muncă
 • Familii cu peste 2 copii
 • Persoane cu dizabilități
 • Persoane de etnie romă
 • Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului
 • Familii monoparentale
 • Persoane fără calificare sau cu calificări care nu mai sunt cerute pe piața muncii
 • Femei cu vârsta peste 45 ani
 • Persoane care nu au calificarea necesară pentru postul ocupat

 

Avantaje:

 • Certificat de calificare recunoscut la nivel european
 • Subvenție financiară după absolvirea cursului
 • Consiliere și orientare profesională pe timpul și după finalizarea cursurilor

 

Cursurile se vor desfășura în perioada martie – august  2015.

Înscrierile se fac până la data de 15 februarie 2015.

Informații suplimentare și detalii, zilnic (luni-vineri) între orele 8.00-16.00, la sediul Centrul de Îngrijire la Domiciliu Bacău, Str. Calea Moldovei nr.9.

Persoană de contact: Emanuela Bacoșcă ,tel: 0729 550 030

0234/545289