Centrul Diecezan Caritas Iași organizează în Bacău, prin proiectul Act.IS-Acționăm pentru Incluziune Socială, cursuri gratuite de calificare în meseria Îngrijitoare bătrâni la domiciliu.

 

Se pot înscrie doar femei, cu minim 8 clase, care se încadrează în una din următoarele categorii:

 • Persoane în căutarea unui loc de muncă
 • Familii cu peste 2 copii
 • Persoane cu dizabilități
 • Persoane de etnie romă
 • Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului
 • Familii monoparentale
 • Persoane fără calificare sau cu calificări care nu mai sunt cerute pe piața muncii
 • Femei cu vârsta peste 45 ani

 

Avantaje:

 • Certificat de calificare recunoscut la nivel european
 • Subvenție financiară după absolvirea cursului
 • Consiliere și orientare profesională pe timpul și după finalizarea cursurilor

 

Cursurile se vor desfășura în perioada martie  –mai  2015.

Înscrierile se fac până la data de 15 februarie 2015.

Informații suplimentare și detalii, zilnic (luni-vineri) între orele 8.00-16.00, la sediul Caritas Bacău, Calea Moldovei nr. 9

Persoană de contact: Emanuela Bacoșcă, tel.: 0729 550 030

0234/545289