Joi, 19 noiembrie, 2015, în Sala Mare a Consiliului Judeţean Bacău, a avut loc lansarea albumului bilingv: Poveşti europene retrăite/European Real-Life Tales Retold.

La această manifestare culturală au participat, printre alţii, reprezentanţi ai Centrului de Informare „Europe Direct” Bacău, ai Universităţii „Vasile Alecsandri” Bacău, Consiliului Judeţean Bacău, Primăriei Municipiului Bacău, ai comunităţilor minoritare din judeţul Bacău etc.

Din partea comunităţii catolicilor din judeţul Bacău a participat prof. dr. Anton Coşa, cel care este şi unul dintre autorii albumului (semnatar, alături de profesorul doctor Ioan Dănilă, al capitolului Comunitatea catolicilor moldoveni din judeţul Bacău).

Albumul bilingv Poveşti europene retrăite/European Real-Life Tales Retold este un proiect al Centrului de Informare „Europe Direct” Bacău, finanţat de Comisia Europeană, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România, de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de structură-gazdă şi de partenerii: Consiliul Judeţean Bacău şi Primăria Municipiului Bacău.

Albumul bilingv reuneşte pagini sugestive referitoare la: comunitatea armenilor, comunitatea catolicilor moldoveni din judeţul Bacău, comunitatea evreilor, comunitatea germanilor, comunitatea italienilor, comunitatea rromilor şi olandezii din Bacău.

În intervenţia sa, prof.dr. Anton Coşa a mulţumit doamnei prof.univ.dr. Doina Cmeciu (coordonator al Centrului de Informare „Europe Direct” Bacău şi coordonator al volumului lansat) pentru cooptarea în acest proiect, aducând o serie de precizări privitoare la rolul istoric al comunităţii romano-catolicilor din Moldova în general, în contextul mai larg al istoriei naţionale româneşti şi europene deopotrivă.

Prof.dr. Anton Coşa a evidenţiat evoluţia viziunii organismelor europene privitoare la comunitatea catolicilor din Dieceza de Iaşi, remarcând faptul că în ultima vreme, din fericire, sunt luate în considerare şi punctele de vedere venite din interiorul comunităţii catolicilor din Moldova, care sunt în mod evident cele corecte. Prezenţa unui capitol distinct privitor la comunitatea catolicilor din judeţul Bacău (privită ca o minoritate religioasă românească, nu una etnică a „ceangăilor”) într-un album bilingv european, este un exemplu pozitiv şi revelator în acest sens.

De asemenea, prof. dr. Anton Coşa a insistat asupra rolului Excelenţei Sale Petru Gherghel (episcop de Iaşi) în iniţierea cu ani în urmă a unor cercetări interdisciplinare privitoare la comunitatea catolică din Dieceza de Iaşi, în crearea unui Departament de Cercetare Istorică în cadrul Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi (condus astăzi de pr. prof. dr. Ştefan Lupu), evidenţiind în acelaşi timp şi roadele acestor demersuri, concretizate de-a lungul timpului într-un număr important de monografii, studii şi articole, care dovedesc românitatea catolicilor din Moldova.

Atât in intervenţia sa publică, cât şi în albumul Poveşti europene retrăite/European Real-Life Tales Retold, prof.dr. Anton Coşa a adus în atenţie o serie de argumente ştiinţifice de natură istorică şi etnografică, dovedind originea românească a catolicilor din Moldova, respingând încadrarea acesteia în categoria unei imaginare minorităţi etnice a „ceangăilor”.

Prof. dr. Anton COŞA

mai multe imagini aici.