Jubileul Milostivirii

8 decembrie 2015 – 20 noiembrie 2016

Duminică, 13 decembrie, ora 18.00,

Parohia „Sf. Nicolae” – Bacău