Oficiul Diecezan pentru Pastoraţie Universitară organizează a cincea ediţie a programului de formare pentru mediul universitar „SSS – Săptămâna Socială pentru Studenţi”.Programul se va desfăşura în casa de formare pentru tineret, la Pralea (BC), între 22 şi 25 septembrie 2016. Tema propusă pentru anul acesta este: „Viaţa umană între sanctuar şi tomberon. Destinul şi demnitatea omului între o cultură a vieţii şi o cultură a morţii – aspecte moral-sociale”.

Program

201608100ssprogram01

Cheltuielile vor fi suportate de organizatori, studenţilor care vor participa revenindu-le singura grijă a propriului transport.

Pentru detalii şi înscrieri, sunteţi invitaţi să vă adresaţi pr. Fabian Doboş (tel. 0756/833383) sau studentei Anca Andrieş (tel. 0765/392527).
Oficiul pentru Pastoraţie Universitară